Heen- en terugtellen t/m 1000

Heen- en terugtellen t/m 1000

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Heen- en terugtellen t/m 1000
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen kunnen heen- en terugtellen tot en met 1000. Ze weten welke getallen voor en na elkaar komen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om tot en met 1000 te kunnen tellen, omdat je dit nodig hebt om ermee te rekenen.

Introductie

De leerlingen bepalen de volgorde van deze getallen en plaatsen ze van laag naar hoog op de trap dor de getallen te slepen.

Instructie

Je legt uit dat wanneer je door een tiental telt, het tiental verandert, waarbij het honderdtal wel hetzelfde blijft. Bij het tellen door een honderdtal, verandert het honderdtal. Je kunt dit laten zien aan de hand van de telrijen op het digibord. Vervolgens laat je zien hoe je door het getal 100 telt, hoe je door een tiental telt en hoe je door een honderdtal telt door samen hardop verder te tellen. Daarna tel je klassikaal vanaf een bepaald startgetal. Geef zelf aan wanneer de leerlingen mogen stoppen met tellen. Vul vervolgens in de vlaggetjes de ontbrekende getallen in. Geef aan dat je ook kunt terugtellen vanaf 1000. Tel terug, wijs de getallen aan in de telrij en laat de leerlingen hardop meetellen. Tel gezamenlijk een aantal rijen. Vervolgens laat je de leerlingen terugtellen vanaf een bepaald getal. Bepaal zelf wanneer ze moeten stoppen met tellen. Je kunt de leerlingen ook om de beurt een getal laten noemen. De leerlingen geven vervolgens aan welke getallen moeten worden ingevuld. Het is belangrijk dat ze hierbij terugtellen.

Controleer of de leerlingen heen en terug tot 1000 kunnen tellen met de volgende vragen:
- Hoe tel je verder?
- Hoe tel je terug?
- Welk getal komt er na 893?
- Welk getal komt er voor 256?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het verder tellen, daarna moeten ze getallen invullen in de telrij en vervolgens oefenen ze met het terugtellen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te tellen tot en met 1000, omdat je dit nodig hebt om te rekenen. Laat de leerlingen in groepjes oefenen met het heen- en terugtellen. Op het digibord staat een rij shirtjes, waarin getallen ontbreken. De leerlingen bepalen welke getallen dit zijn. Vervolgens doen ze dit ook met een rij ballen. Ze tellen hierbij verder en terug.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, oefen dan eerst met het verder tellen en daarna pas terug. Benadruk dat ze steeds één verder en één terug moeten tellen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!