Groep 8, Blok 5, Week 2, Les 8

Groep 8, Blok 5, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door via de husselknop een inhoud in deciliter te bepalen. Draai vervolgens aan het rad om te bepalen naar welke inhoudsmaat het omgerekend moet worden.

Hoeveel milliliter is 3,5 deciliter?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je kunt rekenen met inhoud en bedragen, je kunt uitrekenen hoeveel 100 milliliter melk kost als je weet dat 2 liter melk € 2,80 kost.

Instructie

Bespreek het metriek stelsel van de inhoudsmaten. Bespreek dat kiloliter het meest is en milliliter het minste. Leg uit hoe je rekent met de meest gebruikte inhoudsmaten liter, deciliter, centiliter en milliliter. Als je van milliliter naar een grotere inhoudsmaat rekent, deel je het getal door 10. Als je van liter naar een kleinere inhoudsmaat rekent, vermenigvuldig je het getal met 10.

Bedenk een inhoud die wordt uitgedrukt in deciliter (bijvoorbeeld een glas drinken).
Bedenk een voorwerp waarvan je de inhoud in kiloliter kunt uitdrukken (bijvoorbeeld van een grote afvalcontainer).

SCREENSHOTS BLOK 5
Leg uit hoe je rekent met bedragen via omrekenen met inhoud. Hiervoor gebruik je een verhoudingstabel, omdat je berekent hoe een bedrag van een product in verhouding staat tot de inhoud van dat product. Wijs leerlingen erop dat ze goed moeten kijken naar de verschillende inhoudsmaten die in de vraag staan, omdat je vaak een inhoudsmaat moet omrekenen voordat je deze kunt invullen in de verhoudingstabel. In het voorbeeld staat het bedrag voor 6 liter. Er wordt gevraagd naar de prijs voor 400 centiliter. Hiervoor moet je 6 liter omrekenen naar centiliters. Dit vul je, samen met het bedrag, in in de verhoudingstabel. Hierna reken je naar de gevraagde inhoud. Laat leerlingen hiermee oefenen. Gebruik eventueel het memoblaadje met de inhoudsmaten als hulpmiddel.

Waarom vul je deciliter in in de verhoudingstabel bij de vraag over frisdrank?
Wat is goedkoper: 12 liter voor € 24 of 1600 centiliter voor € 28?

SCREENSHOTS BLOK 5
Benoem de betekenis van bevolkingsdichtheid. Bespreek dat dit altijd wordt uitgedrukt in inwoners per vierkante kilometer; oftewel inw./km². Je berekent de bevolkingsdichtheid door het aantal inwoners te delen door de oppervlakte in km². Gebruik de rekenmachine en rond af op helen. Kijk bij het afronden naar het eerste cijfer achter de komma. In het voorbeeld is dit een 5, waardoor je afrondt naar boven. Oefen hiermee.

Leg uit wat het verschil is tussen een lage en hoge bevolkingsdichtheid.
Als je bevolkingsdichtheid zou uitdrukken in m², zou het aantal dan hoger of lager worden? Leg uit.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze rekenen met bedragen en inhoud door ze de tabel verder in te laten vullen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal de verschillende inhoudsmaten. Besteed aandacht aan liter, deciliter, centiliter en milliliter en bespreek hoe je met deze inhoudsmaten rekent. Leg uit hoe je rekent met inhoud en bedragen via een verhoudingstabel. Wijs leerlingen erop dat ze de inhoud altijd omrekenen naar de gevraagde inhoudsmaat en deze ook invullen in de verhoudingstabel. Vervolgens reken je naar de gevraagde inhoud. Oefen hiermee.

Waarom is het handig om in 3 stappen te berekenen hoeveel deciliter verf je kunt kopen voor € 25?

Bespreek de betekenis van bevolkingsdichtheid en hoe je dit berekent met de rekenmachine. Benadruk het afronden op helen, waarbij je kijkt naar het eerste cijfer achter de komma. Oefen hiermee.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je zet om te berekenen hoeveel je moet betalen voor 300 milliliter als je de prijs weet van 1,5 liter. Laat leerlingen hierna 3 vragen oplossen over het rekenen met inhoud en bedragen en het rekenen met bevolkingsdichtheid.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!