Groep 8, Blok 3, Week 1, Les 2

Groep 8, Blok 3, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen de getallen te laten afronden op honderdtallen en de getallen naar de goede plaats op de getallenlijn te laten slepen.

Naar welk getal kijk je bij het afronden op honderdtallen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt bepalen hoeveel inwoners een land heeft als je kunt afronden en weet welk getal in de buurt ligt.

Instructie

SCREENSHOTS BLOK 3 NIEUW
Herhaal het afronden van getallen t/m 1.000.000.000. Leg uit dat je het getal eerst invult in het positieschema, zodat je weet hoe het getal is opgebouwd. Start bij het invullen bij het laatste cijfer uit het getal. Vervolgens kijk je naar het cijfer wat ná het cijfer komt waarop je moet afronden. In het voorbeeld kijk je naar de honderdduizendvouden bij het afronden op miljoenen. Dit zijn er 4. Dit betekent dat het miljoental gelijk blijft bij het afronden. Oefen hiermee.

Hoe spreek je het getal 12.408.945 uit?
Schrijf de afgeronde uitkomst op als kommagetal.

SCREENSHOTS BLOK 3 NIEUW
Leg uit dat decimalen de cijfers achter de komma zijn. Wanneer je afrondt op 1 decimaal, rond je dus af op 1 cijfer achter de komma. Bekijk samen het getal in het positieschema. Wanneer je miljoenen afrondt op 1 decimaal, rond je af op honderdduizendvouden. Om te bepalen welk getal de honderdduizendvoud wordt, kijk je naar het getal wat daarna komt in het positieschema. Dit zijn de tienduizendvouden. Dit zijn er 4. Dit betekent dat de 5 honderdduizendvouden gelijk blijven en het getal afgerond wordt als 6,5 miljoen. Leg dit ook uit voor het afronden op 2 en 3 decimalen.
Oefen hiermee. Vertel bij de eerste som dat de tienduizendvouden er 5 zijn, dus dat de honderdduizendvouden er 9 worden.

Wat is de waarde van het cijfer ‘2’’ in het getal 3.243.498?
Schrijf het afgeronde getal helemaal uit.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze miljoenen moeten afronden op 1, 2 en 3 decimalen door te vragen welke stappen er worden gezet om tot de juiste afgeronde uitkomst te komen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal de instructie over het afronden van getallen t/m 1.000.000.000. Wijs leerlingen op het gebruik van het positieschema, zodat de structuur van het getal duidelijk wordt. Leg uit dat je bij het afronden kijkt naar het getal wat ná het getal komt waarop je afrondt. Is dit een 5 of hoger? Dan wordt het getal waarop je afrondt één meer. Is het een 4 of lager? Dan blijft het getal waarop je afrondt hetzelfde. Oefen hiermee.
Leg hierna uit hoe je miljoenen afrondt op 1, 2 en 3 decimalen. Vertel dat decimalen de cijfers achter de komma zijn. Wanneer je miljoenen afrondt op 1 decimaal, rond je af op honderdduizendvouden. Hiervoor kijk je naar het getal ná de honderdduizendvouden, dit zijn de tienduizendvouden. Leg uit dat je bij het afronden van miljoenen op decimalen kijkt naar het getal wat ná het getal komt waarop je afrondt. Is dit een 5 of hoger? Dan wordt het getal waarop je afrondt 1 meer. Is het een 4 of lager? Dan blijft het getal waarop je afrondt hetzelfde. Leg dit vervolgens ook uit bij het afronden op 2 en 3 decimalen. Oefen hiermee.

Als het duizendtal in het getal 1.744.341 een 7 was, zou je dan anders afronden? Leg uit.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe je een getal t/m 1.000.000.000 afrondt op 1, 2 en 3 decimalen. Sluit de les af door leerlingen 3 vragen over tienmiljoentallen, miljoenen en honderdduizendvouden te laten beantwoorden. Op basis hiervan vullen zij het positieschema in en vinden ze de juiste sleutel.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!