Groep 6, Blok 1, Week 1, Les 2

Groep 6, Blok 1, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen een boodschappenlijst te laten invullen, waarbij ze producten uit beide recepten bij elkaar optellen.

Welke strategie heb je gebruikt om de plussommen uit te rekenen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt bepalen hoeveel punten je in een level hebt gehaald door de punten en bonuspunten bij elkaar op te tellen.

Instructie

Screenshots definitief
Herhaal dat je bij het rijgen het tweede getal splitst, bij het splitsen splits je beide getallen en bij het compenseren reken je eerst naar een rond getal om vervolgens het teveel eraf te trekken.
Vervolgens vraag je welke strategie de leerlingen zouden gebruiken voor de verschillende sommen. Sleep de sommen naar de meest handige strategie. Controleer of de leerlingen doorhebben dat het handig is om te compenseren wanneer een getal dicht bij een tien- of honderdvoud ligt. De overige sommen kunnen zowel via rijgen als via splitsen worden opgelost.
Daarna laat je de leerlingen oefenen met het optellen via rijgen of splitsen, waarbij ze zelf kiezen welke strategie ze gebruiken.

Splits je het eerste of het tweede getal bij het rijgen?
Bedenk een plussom die je uitrekent via splitsen met als uitkomst 567.

Vervolgens oefenen de leerlingen het compenseren. Benadruk dat deze strategie handig is wanneer een getal dicht bij een tien- of honderdvoud ligt.

Hoe zie je aan een som dat je de strategie compenseren handig kunt gebruiken?
Bedenk een plussom waarbij je kunt compenseren. Reken deze som uit via rijgen. Hoeveel méér stappen zet je hierbij?

Controleer of de leerlingen de strategieën begrijpen door te vragen of de sommen met de meest handige strategie worden uitgerekend. Laat de leerlingen vertellen of ze het wel of niet eens zijn met de gekozen strategie. Ga na of ze doorhebben dat de eerste som handiger is om uit te rekenen via compenseren en de tweede som via rijgen of splitsen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Screenshots definitief
Leg stap voor stap uit hoe je een som oplost via rijgen op de getallenlijn en laat de leerlingen hiermee oefenen.

Welke stappen zet je om een plussom uit te rekenen via rijgen?

Vervolgens bespreek je het splitsen. Geef de leerlingen MAB-materiaal, zodat ze de sommen op het digibord visueel kunnen maken door deze getallen te splitsen.

Welke stappen zet je om de som 305 + 123 uit te rekenen via splitsen? Leg uit hoe je de getallen splitst en welke getallen je bij elkaar optelt.

Je kunt ervoor kiezen om het compenseren achterwege te laten als leerlingen die meedoen met de verlengde instructie hier niet aan toe zijn. Indien je deze strategie nogmaals wilt bespreken, oefen dan eerst met het afronden op tien- en honderdvouden. Vervolgens leg je uit dat je het compenseren toepast als een getal dicht bij een tien- of honderdvoud ligt en oefen hiermee.

Wanneer reken je een som uit via compenseren?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de som uit te rekenen. Daarna laat je de leerlingen het recept invullen, waarbij ze zelf de strategie kiezen om de sommen uit te rekenen. Vraag hoeveel ingrediënten ze goed hebben en laat de smileys zien die horen bij de antwoorden die zijn gegeven.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!