Groep 5, Blok 8, Week 2, Les 7

Groep 5, Blok 8, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het vermenigvuldigen met een tienvoud. Draai aan de draaischijf, klik op de husselknop en werp de dobbelsteen. Laat de leerlingen de vermenigvuldigingen uitrekenen.

Wat gebeurt er met een getal als je het vermenigvuldigt met 10? (Het getal wordt 10 keer zo groot.)

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te dubbelen en halveren erachter kunt komen hoeveel bananen er in totaal zijn.

Instructie

Groep 5, Blok 8, Week 2, Les 7
Herhaal dat je keersommen kunt dubbelen en halveren. Bij dubbelen wordt het aantal groepjes of het aantal per groep vermenigvuldigt met 2 en bij halveren deel je het aantal groepjes of het aantal per groep door 2. Wanneer je het eerste getal verdubbelt en het tweede getal halveert, dan zijn de uitkomsten van de 2 sommen hetzelfde. Wanneer je het eerste getal halveert en het tweede getal verdubbelt, dan zijn de uitkomsten van beide sommen ook gelijk.
Groep 5, Blok 8, Week 2, Les 7
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het dubbelen en halveren van 2 sommen en het vermenigvuldigen via dubbelen en halveren.

Maak de som afplus: Bedenk een som waarbij je verdubbelt en halveert, waarbij de uitkomst hetzelfde blijft.

Screenshots groep 5 blok 8
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt dubbelen en halveren door te vragen of de 2 sommen juist zijn verdubbeld en gehalveerd.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je keersommen kunt dubbelen en halveren. Wanneer je het eerste getal verdubbelt en het tweede getal halveert, dan zijn de uitkomsten van de 2 sommen hetzelfde. Wanneer je het eerste getal halveert en het tweede getal verdubbelt, dan zijn de uitkomsten van beide sommen ook gelijk. Laat de leerlingen daarna oefenen met het dubbelen en halveren.

Is het getal bij het blauwe vraagteken verdubbeld of gehalveerd? Hoe weet je dat?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten bij het dubbelen en halveren van de som 4 × 20.
Screenshots groep 5 blok 8
Daarna kraken de leerlingen de code. De getallen die horen bij de gekleurde vraagtekens vormen de getallen van de code.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!