Groep 5, Blok 7, Week 1, Les 2

Groep 5, Blok 7, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het aftrekken tot en met 100 en 1000 vanaf een tienvoud of honderdvoud. Laat de leerlingen de aftreksommen uitrekenen en ontsnappen uit het doolhof. Per som volgen ze de weg naar de juiste uitkomst.

Hoe reken je handig de sommen uit met een tienvoud of een honderdvoud?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door af te trekken erachter kunt komen hoeveel snoepjes nog in de zak zitten.

Instructie

Groep 5, Blok 7, Week 1, Les 2
Je herhaalt hoe je getallen aftrekt via rijgen op de getallenlijn. Zet het eerste getal achteraan op de getallenlijn. Je splitst het tweede getal in honderdtallen, tientallen en eenheden. Trek deze daarna in sprongen van het eerste getal af. De eenheden die door het tiental gaan kunnen nog een keer worden gesplitst, zodat je eerst rijgt tot het tienvoud en daarna verder door het tienvoud.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het rijgen op de getallenlijn.

Welk getal of welke getallen splits je bij het rijgen?
Reken de som 495 - 163 uit zonder de getallenlijn.

Groep 5, Blok 7, Week 1, Les 2
Herhaal dat je eerst beide getallen gaat splitsen in honderdtallen, tientallen en eenheden wanneer je gaat aftrekken via de strategie splitsen. Als de getallen zijn gesplitst trek je eerst de honderdtallen van elkaar af, daarna de tientallen en vervolgens de eenheden. Wanneer je niet het tiental of honderdtal overschrijdt, tel je als laatste de uitkomst van de honderdtallen, tientallen en eenheden bij elkaar op. Wanneer je het tiental of honderdtal wel overschrijdt, krijg je een negatief getal bij de uitkomst van de tientallen of de eenheden. In de eindsom trek je dit getal ervanaf in plaats van erbij op te tellen. In het voorbeeld wordt het tiental overschreden en wordt bij de eindsom 4 vanaf getrokken.
Oefen daarna met het splitsen.

Waaraan kun je bij de eindsom zien of je een getal er vanaf moet trekken of erbij op moet tellen?
Wat gebeurt er bij het splitsen als er een 0 in een van de getallen staat, zoals bij de som 509 - 258?

Laat de leerlingen vervolgens oefenen met de verhaalsommen.
Groep 5, Blok 7, Week 1, Les 2
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt aftrekken via rijgen en splitsen door te vragen wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen rijgen en splitsen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Bespreek stap voor stap hoe je aftrekt via rijgen op de getallenlijn en via splitsen. Benoem bij het splitsen dat je een negatief getal bij de uitkomst van de tientallen of de eenheden krijgt, wanneer je het tiental of honderdtal overschrijdt. Laat de leerlingen daarna oefenen met het rijgen en splitsen. Los de eerste som steeds rijgend op en de tweede som splitsend.

Welke strategie vind je het handigst om de aftreksommen mee uit te rekenen? Waarom deze strategie?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke strategie ze gebruiken om de som 742 - 161 uit te rekenen. Vraag ook waarom ze deze strategie kiezen. Daarna draaien de leerlingen 2 keer aan de draaischijf. De eerste draai staat voor het getal uit het blauwe vak, de tweede draai voor het getal uit het groene vak. Laat de leerlingen in tweetallen de afteksommen uitrekenen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!