Groep 5, Blok 3, Week 2, Les 8

Groep 5, Blok 3, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het rekenen met de tafels van 1 tot en met 10. Laat de leerlingen 8 tafelsommen van 8 verschillende tafels opschrijven. Daarna wisselen ze van blaadje met een andere leerling. Zet de timer aan en laat ze de tafelsommen uitrekenen. Vervolgens wisselen de leerlingen weer van blaadje. Laat ze controleren of de uitkomsten juist zijn.

Welke strategie of strategieën gebruik je bij het uitrekenen van de tafelsommen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te delen erachter kunt komen hoeveel bladeren elke slak krijgt.

Instructie

Groep 5, Blok 3, Week 2, Les 8
Je legt uit dat je bij een deelsom een totaal hebt dat je eerlijk moet verdelen over een hoeveelheid. Een deelsom bestaat uit 3 delen:
- Het deeltal: het totaal dat je gaat verdelen.
- Een deler: de hoeveelheid waar je het over gaat verdelen.
- Een uitkomst: de hoeveelheid die elke deler krijgt.
Wanneer je eerlijk verdeelt, krijgt iedereen evenveel.

Leg uit wanneer je gaat delen. (Wanneer je iets eerlijk wilt verdelen.)
Welke tafelsom past bij de deelsom 24 : 6?

Groep 5, Blok 3, Week 2, Les 8
Je legt uit dat delen het omgekeerde van vermenigvuldigen is. De getallen staan in een andere volgorde.
- Bij delen deel je het totaal door het aantal groepjes. Je wilt het aantal per groep weten.
- Bij vermenigvuldigen vermenigvuldig je het aantal per groep met het aantal groepjes. Je wilt het totaal weten.
Wanneer je gaat delen kun je zoeken in de bijpassende tafel, daarom heten deze sommen ook wel deeltafels.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het maken van groepjes en het eerlijk verdelen. Bespreek bij elke opdracht wat voor deelsom en tafelsom erbij hoort.

Welke tafel hoort bij de deelsom 18 plus 3 past bij de keersom 6 × 3.

Oefen daarna met de tafelsom bij de deelsom vinden en het uitrekenen van deelsommen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt delen door te vragen wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de sommen 48 : 6 = 8 en 8 × 6 = 48.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je bij een deelsom een totaal hebt dat je eerlijk moet verdelen over een hoeveelheid. Een deelsommen bestaat uit 3 delen:
- Het deeltal: het totaal dat je gaat verdelen.
- Een deler: de hoeveelheid waar je het over gaat verdelen.
- Een uitkomst: de hoeveelheid die elke deler krijgt.
Wanneer je eerlijk verdeelt, krijgt iedereen evenveel. Sleep de kinderen naar de luchtballonnen.
Laat de leerlingen daarna oefenen met het eerlijk verdelen van objecten. Geef de leerlingen ook verschillende voorwerpen, zoals potloden, om zelf te kunnen verdelen. Bespreek bij elke opdracht welke deelsom en tafelsom erbij hoort.

Bedenk een som waarbij je kunt verdelen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de deelsom 63 : 7 uit te rekenen. Vraag ook bij welke tafel de deelsom hoort. Daarna rekenen de leerlingen de deelsommen uit. Sleep de monsters met de uitkomsten naar de juiste vakken. Er blijven 2 monsters over. Controleer of deze uitkomsten horen bij de monsters met de vraagtekens, door de monsters met de vraagtekens weg te slepen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!