Groep 5, Blok 3, Week 1, Les 1

Groep 5, Blok 3, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het optellen tot en met 1000 tot een honderdvoud. Laat de leerlingen de cijferzoeker oplossen, door de sommen uit te rekenen en de uitkomst in de cijferzoeker te doorstrepen. De uitkomst staat onderaan de pagina.

Waar eindigen alle uitkomsten op? Zijn de uitkomsten eenheden, tienvouden of honderdvouden?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door op te tellen erachter kunt komen hoeveel mensen in totaal met de trein gaan als je weet hoeveel mensen er al in de trein zitten en hoeveel mensen op het perron staan.

Instructie

Leg uit dat je het honderdtal overschrijdt wanneer je een sprong van het ene honderdtal naar het andere honderdtal maakt. Je gaat een honderdvoud voorbij. De getallenlijn aan de linkerkant blijft bij hetzelfde honderdtal en de getallenlijn aan de rechterkant gaat door het honderdtal.

Waaraan kun je zien of je door het honderdtal gaat? (Wanneer het honderdtal verandert ga je er doorheen.)
Bedenk een som waarbij je door het honderdtal gaat en een som waarbij je niet door het honderdtal gaat.

Groep 5, Blok 3, Week 1, Les 1
Je legt uit hoe je getallen optelt via de strategie rijgen op de getallenlijn. Zet het eerste getal vooraan op de getallenlijn. Je splitst het tweede getal in honderdtallen, tientallen en eenheden. Tel deze daarna in sprongen bij het eerste getal op. De tientallen die door het honderdtal gaan kunnen nog een keer worden gesplitst, zodat je eerst rijgt tot het honderdvoud en daarna verder door het honderdvoud.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het rijgen op de getallenlijn.

Hoe bepaal je welke sprongen je op de getallenlijn maakt bij de som 263 + 412?
Leg uit of het nodig is om eerst naar het honderdvoud te rekenen en daarna erdoorheen. (Nee dat is niet nodig. Je kunt ook in een keer een grote sprong maken met de tientallen.)

Groep 5, Blok 3, Week 1, Les 1
Leg uit dat je ook rijgend kunt optellen zonder de getallenlijn. Splits het tweede getal in honderdtallen, tientallen en eenheden. Tel vervolgens de honderdtallen bij het eerste getal op. Tel daarna de tientallen en als laatste de eenheden bij de uitkomst op.
Oefen daarna met het optellen via rijgen zonder de getallenlijn.

Welke stappen zet je om een som via rijgen zonder getallenlijn uit te rekenen?
Welke extra stap zet je als je een som met duizendtallen uitrekent, zoals bij 1568 + 1321?

Laat de leerlingen vervolgens oefenen met de verhaalsommen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt optellen via rijgen door te vragen welke stappen ze zetten om de uitkomst te controleren.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je het honderdtal overschrijdt wanneer je een sprong van het ene honderdtal naar het andere honderdtal maakt. Je bespreekt stap voor stap hoe je rijgt op de getallenlijn. Splits de tientallen nog een keer, zodat je eerst op de getallenlijn rijgt tot het honderdvoud en daarna verder door het honderdvoud. Laat de leerlingen daarna oefenen met het rijgen op de getallenlijn.

Splits je bij het rijgen het eerste of het tweede getal?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wanneer ze de strategie rijgen gebruiken. Daarna lopen de leerlingen rond met een getalkaart met een getal tussen de 100 en 500. Laat de leerlingen een getal opschrijven en een maatje zoeken. Wanneer ze een maatje hebben gevonden maken ze een optelsom met de 2 getallen en rekenen ze de optelsom uit. Als ze het beiden eens zijn over de uitkomst, dan gaan ze op zoek naar een nieuw maatje.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!