Groep 4, Blok 2, Week 2, Les 8

Groep 4, Blok 2, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen te vragen of de som op het stuk fruit klopt. Vraag een leerling of hij het fruit ‘door wilt zagen’ en de helft weg wilt slepen om het antwoord te controleren.

Leg uit aan welke cijfers je ziet of het antwoord klopt.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je af moet trekken om erachter te komen hoeveel geld je overhoudt nadat je de pizza gekocht hebt.

Instructie

methodLesson=52040
Leg uit dat tientaloverschrijding betekent dat er door het tiental gerekend wordt. Tel samen met de leerlingen 5 tellen terug vanaf 12 om te laten zien dat je door de 10 gaat.

Bedenk een aftreksom met tientaloverschrijding.
Bedenk een aftreksom zonder tientaloverschrijding.

Screenshots les instructie
Je legt uit hoe je aftrekt met tientaloverschrijding door te vertellen dat je eerst terug moet tellen tot 10. Hier heb je 3 voor nodig, splitst de 4 dus in 3 en 1. Vertel dat je al 3 van de 13 af hebt gehaald en er dus nog 1 af moet halen. Haal nog 1 van de 10 af om tot de uitkomst te komen. Oefen met het aftrekken met tientaloverschrijding.
Leg uit dat je de tussenstappen nu in je hoofd gaat maken. Je splitst 7 in 6 en 1 en legt uit dat je deze splitsing kiest omdat je eerst terug telt tot 10. 16 - 6 is 10 en daarna moet er nog 1 af om in totaal 7 af te trekken. Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het aftrekken met tientaloverschrijding waarbij ze de tussenstappen in hun hoofd uitrekenen.

Als je de 17 uit 17 - 9 veranderd in 15, waar splits je de 9 dan in?
Bedenk een situatie waarbij je aftrekt met tientaloverschrijding.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe aftrekken met tientaloverschrijding werkt door ze een som te laten bedenken waarbij er geen tiental overschreden wordt. Vraag daarna ook of de leerlingen weten hoe je ziet of het tiental overschreden wordt.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat tientaloverschrijding betekent dat er door een tiental gerekend wordt. In deze les rekenen we tot en met 20, we zullen dus alleen door de 10 rekenen. Tel samen met de leerlingen 3 terug vanaf 12 om te laten zien dat je door de 10 gaat.
Trek samen met de leerlingen af tot 10. Leg uit dat je aan splitsen van 19 in 10 en 9 denkt bij het bedenken wat er ingevuld moet worden. Oefen hiermee.
Vervolgens wordt het aftrekken tot 10 toegepast in het aftrekken met tientaloverschrijding. Je legt uit hoe je aftrekt met tientaloverschrijding door te vertellen dat je eerst terug moet tellen tot 10. Hier heb je 8 voor nodig, splitst de 9 dus in 8 en 1. Vertel dat je al 8 van de 18 af hebt gehaald en er dus nog 1 af moet halen. Haal nog 1 van de 10 af om tot de uitkomst te komen. Oefen met het aftrekken met tientaloverschrijding.

Als je in plaats van 7, 8 van de 11 afhaalt, waar splits je de 8 dan in?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om af te trekken met tientaloverschrijding. Speel daarna 3 op een rij. Verdeel de klas in 2 groepen en kies om en om een leerling die een som uit mag rekenen, hij zegt het antwoord hardop, deze wordt gecontroleerd door de andere groep. Is het antwoord juist, dan mag de leerling een fiche van de kleur van zijn groep op de som leggen. De leerlingen proberen 3 op een rij te maken.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!