Groep 4, Blok 2, Week 2, Les 7

Groep 4, Blok 2, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen op te laten tellen tot 10. Door de flitser te starten, verschijnen sommen waar een getal ontbreekt. Laat de leerlingen hardop het getal noemen dat ingevuld moet worden.

Hoe noem je de soort getallen die in de som staan (eenheden)?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je weet hoeveel brillen buiten de doos opgeborgen moeten worden als je er 9 hebt en er 4 bijkomen.

Instructie

methodLesson=52038
Vraag of de leerlingen weten wat ze de vorige les geoefend hebben. Je herhaalt de uitleg over optellen tot en met 20 met tientaloverschrijding. Vertel dat je met tientaloverschrijding te maken hebt doordat je ziet dat de 8 lijmstiften niet allemaal in de houder, waar al 4 lijmstiften in zitten, passen. Start met het aanvullen tot 10 door 6 bij de 4 op te tellen. Vervolgens vertel je dat je nu al 6 van de 8 opgeteld hebt, splitst de 8 in 6 en 2. Zo weet je dat je nog 2 bij de 10 op moet tellen. Doe dit en oefen daarna met het optellen met tientaloverschrijding.
Screenshots les instructie
Leg uit dat de leerlingen de stappen nu in hun hoofd zetten. Doe de eerste voor, vertel dat 8 + 3 over de 10 gaat en dat je daardoor weet dat je de 3 moet splitsen. Eerst ga je aanvullen tot tien, daar heb je 2 voor nodig en daarna moet er nog 1 bij om in totaal 3 bij 8 opgeteld te hebben.

Leg uit of je bij 6 + 4 te maken hebt met tientaloverschrijding.
Zijn er sommen met als uitkomst 20 waarbij het tiental overschreden wordt?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe optellen tot en met 20 met tientaloverschrijding werkt door in te gaan op de fout op het digibord. Vraag de leerlingen of ze zien wat er mis is gegaan.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Start met het herhalen van het aanvullen tot 10. Klik op de husselknop om een getal te kiezen die aangevuld moet worden tot 10.
Vervolgens leg je het optellen met tientaloverschrijding uit door de 7 eerst aan te vullen tot 10 en daarna de 6 te splitsen om te weten hoeveel er nog bij 10 opgeteld moet worden. Tel op en oefen hiermee.
Screenshots les Verlengde instructie
Leg uit de leerlingen een deel van de stappen nu in hun hoofd gaan zetten. Vertel dat je 7 nodig hebt om aan te vullen tot 10, splits de 9 in 7 en 2 en tel nog 2 bij 10 op. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Als je van de 8 uit 6 + 8 een 6 maakt, wat wordt de splitsing dan?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen of de leerlingen weten wanneer ze bij een optelsom te maken hebben met tientaloverschrijding. Daarna maak je tweetallen. Elke leerling schrijft binnen de tijd zo veel mogelijk optelsommen met tientaloverschrijding op. Leerlingen schrijven nog geen uitkomsten op. Na de tijd wisselen de leerlingen hun blaadjes uit. De medeleerling beoordeeld of de sommen inderdaad sommen met tientaloverschrijding zijn door de sommen uit te rekenen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!