Groep 3, Blok 6, Week 1, Les 2

Groep 3, Blok 6, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door samen te bepalen hoeveel kralen er op het rekenrek gelegd zijn. Leg uit hoe de leerlingen kunnen zien welk getal op het rekenrek staat. Denk hierbij aan de 5-structuur van het rekenrek. De antwoorden staan onder de afdekvlakken.

Hoeveel rode kralen heeft het rekenrek? Waarom is het handig om dat te weten?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je erachter kunt komen hoeveel apen er samen zijn door de apen op te tellen.

Instructie

Herhaal dat je bij optellen de getallen kunt omdraaien, de uitkomst blijft hetzelfde. Schrijf de juiste hoeveelheid op de gekleurde lijntjes.
methodLesson=52692
Benoem vervolgens de strategieën die de leerlingen hebben geleerd voor het optellen tot en met 10, zoals het rekenrek, blokjes en de wisseleigenschap.

Welke manier gebruik jij het liefst? En waarom?
Wat als je de som 6 + 4 + 3 hebt? Hoe los je deze som handig op?

methodLesson=52692
Bespreek de erbij-situaties uit de afbeeldingen. Schrijf van ieder groepje het getal in het hokje (oranje of blauw).
Benoem de denkstappen:
1. Wat zie ik, welke groepjes zie ik?
2. Hoeveel zijn het er per groepje?
3. Welke som kun je bedenken bij de afbeelding?

Hoe weet je de som in de afbeelding? Welke stappen moet je zetten?
Kun jij een verhaal/afbeelding bedenken bij de som: 4 + 3 ?

Vervolgens oefenen en herhalen de leerlingen het maken van abstracte sommen, stimuleer de leerlingen om de wisseleigenschap te gebruiken.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze een erbij-situatie kunnen herkennen in een afbeelding. Laat de leerlingen de sommen passend bij de afbeelding met olifanten opschrijven. Benoem dat er 2 sommen mogelijk zijn (de wisseleigenschap).

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Laat de leerlingen blokjes of het rekenrek erbij pakken, zodat ze dit kunnen gebruiken bij het uitrekenen van de sommen.
Leg uit hoe je een som kunt vinden in een afbeelding. Benoem de stappen;
1. Hoeveel leeuwen tel je in het blauwe vak? Pak het aantal blokjes of schuif het aantal kralen op het rekenrek. Schrijf het getal op in het blauwe hokje.
2. Hoeveel leeuwen tel je in het oranje vak? Pak het aantal blokjes of schuif het aantal kralen op het rekenrek. Schrijf het getal op in het oranje vakje.
3. Welke som krijg je? Los de som op en schrijf de uitkomst in het grijze vakje.

Waar zou je het blauwe/oranje vakje plaatsen? Welke som ontstaat er dan?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door hen de som bij de afbeelding te laten opschrijven. Controleer en bespreek het antwoord na. Als afsluiting laat je de leerlingen een eigen afbeelding bij een som maken (bijvoorbeeld 3 + 2).

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!