Groep 3, Blok 2, Week 3, Les 12

Groep 3, Blok 2, Week 3, Les 12

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het pakken van een aantal blokjes tot en met 12. Draai het rad en bepaal hoeveel blokjes de leerlingen moeten pakken. Tel de blokjes na.

Hoe zorg je er voor dat je een blokje niet dubbel telt?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je het aantal blokken in een bouwwerk handig optelt, je weet welk bouwwerk meer blokjes heeft.

Instructie

screenshot blok 2
Leg uit dat de leerlingen in deze les gaan oefenen met het bepalen van het aantal blokjes in een bouwwerk. Een bouwwerk bestaat altijd uit meer dan 1 blokje. Je telt de blokjes één voor één om te bepalen hoeveel blokjes het bouwwerk heeft. Als je de blokjes telt is het mogelijk om de blokjes af te strepen. Zo voorkom je dat je een blokje dubbel telt. Leg daarnaast uit dat niet altijd alle blokjes zichtbaar zijn. Deze blokjes moeten er wel staan, anders valt de toren om. Laat zien dat je het extra blokje nodig hebt door het oranje bouwwerk na te bouwen. Tel daarna de blokjes.
screenshot blok 2
Leg uit hoe je de blokjes in een bouwwerk telt. Start met 2 blokjes, wijs de blokjes aan. Vervolgens komt er een even hoge toren naast. Tel de blokjes verder in sprongen van 2. Oefen met het tellen van de blokjes in het rode bouwwerk. Stimuleer het tellen in sprongen van 2. Leg uit dat je sommige blokjes niet kunt zien. Controleer het antwoord door de blokjes te verslepen naar het rechtervak. Oefen daarna met het tellen van het aantal blokjes in de verschillende bouwwerken. Klik op het spreekwolkje van de monsters om het aantal blokjes te controleren.

Zie je alle blokjes bij het groene bouwwerk?
Zou er een extra blokje bij het roze bouwwerk kunnen staan, die wij niet kunnen zien?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze het aantal blokjes in een bouwwerk bepalen. Vraag ze welk monster gelijk heeft en hoe ze dat weten. Tel de blokjes en klik op het monster ter controle.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

methodLesson=52177
Leg uit dat een bouwwerk altijd uit meer dan 1 blokje bestaat. De blokjes staan naast of op elkaar. Het blauwe bouwwerk heeft een aantal blokjes die je ziet en een aantal die je niet ziet. Je weet dat hier wel blokjes moeten staan. Laat zien dat de toren anders omvalt met echte blokken. Tel de blokjes en controleer door de blokjes weg te slepen. Maak vervolgens tweetallen. Laat een leerling een bouwwerk maken met maximaal 10 blokjes. De andere leerling sluit de ogen en opent deze wanneer de leerling klaar is met bouwen. De leerling telt het aantal blokjes in eerste instantie zonder het bouwwerk af te breken. Controleer het antwoord door de blokjes één voor één eraf te pakken en te tellen. Laat ze daarna van rol wisselen.

Maak een bouwwerk waarbij je 2 blokjes niet gelijk kunt zien.

Oefen daarna met het bepalen van het aantal blokjes in afbeeldingen van bouwwerken.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze te laten verwoorden hoe ze de blokjes in het bouwwerk handig zouden optellen. Vraag of er blokjes kunnen staan die je niet kunt zien. Daarna geef je iedere leerling 12 blokjes. Laat de leerling een monster kiezen op het digibord en klik op het blauwe hokje bij het monster. De leerling bouwt een bouwwerk met het aantal blokjes van het getal van de betreffende monster.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!