Getallen vergelijken t/m 10

Getallen vergelijken t/m 10

-

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Getallen vergelijken t/m 10
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren de getallen van 1 tot en met 10 met elkaar vergelijken en ze weten wanneer een getal meer of minder is.

Belang

Bespreek met de leerlingen waarom het handig is om te weten welk getal het meest of het minst is. Geef aan dat je op deze manier komt te weten of iemand jonger of ouder is dan jij. En dat je hierdoor weet dat 3 euro meer is dan 2 euro.

Introductie

Je geeft een voorbeeld waarbij je één potlood in de ene hand hebt en drie potloden in de andere hand. Je vraagt in welke hand je de meeste potloden vast hebt. Nadat de leerlingen hebben gekozen, tel je het aantal potloden per hand. Om te controleren of leerlingen dit begrijpen, laat je op het digibord een afbeelding zien met vijf ballen en een afbeelding met vier ballen. Je vraagt op welke afbeelding de minste voorwerpen te zien zijn.

Instructie

Je laat de telrij op het digibord zien en laat zien dat het ene getal meer is dan het andere getal. Om dit te verduidelijken laat je een groepje leerlingen voor de klas staan (een groepje van twee en een groepje van vier leerlingen). De groepjes hebben een getalkaartje vast. Vraag aan de klas welk groepje meer is. Hierna geef je zelf nog een aantal voorbeelden waarbij meer en minder aan bod komen door middel van het aanwijzen van de getallen in de telrij. Vervolgens vergelijk je klassikaal een aantal getallen.

Controleer of de leerlingen getallen tot en met 10 kunnen vergelijken met de volgende vragen/opdracht:
- Wanneer is het ene getal meer dan het andere getal?
- Hoe weet je of een getal meer of minder is?
- Welk getal is meer dan 6? Hoe weet je dat?
- Schrijf een getal op minder dan 7.

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met de begrippen meer en minder in combinatie met getallen. Vervolgens wordt er ook geoefend met de begrippen meest en minst.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om getallen te kunnen vergelijken zodat je weet wie ouder is. Controleer of de leerlingen weten hoe ze getallen moeten vergelijken door nog een getal te vergelijken en door leerlingen stellingen te laten bedenken met twee getallen erin zoals: 4 is minder dan 7. Waar of niet waar? Laat alle andere leerlingen antwoord geven.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met getallen vergelijken, kunnen oefenen met behulp van de telrij. Door in de telrij aan te wijzen waar de getallen staan, zien ze dat het ene getal meer is dan het andere getal.

Instructiemateriaal

Potloden en getalkaartjes van 1 tot en met 10.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!