Engelse werkwoorden

Engelse werkwoorden

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Engelse werkwoorden
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren zowel enkelvoud als meervoud van de tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooide tijd van Engelse werkwoorden te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om de Engelse werkwoorden juist te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je een mail wilt sturen.

Introductie

Je herhaalt het vervoegen van zwakke werkwoorden. Je vraagt de leerlingen drie zwakke werkwoorden te noemen. Daarna maak je zinnen met de woorden. Door aan de schijven te draaien weet je in welke vorm en tijd je de zin moet schrijven. Je herhaalt de verschillende regels bij elke tijd, je kunt dit doen aan de hand van het stroomschema onder de pagina.

Instructie

Je vertelt dat de Engelse werkwoorden zowel in tegenwoordige, verleden als voltooide tijd kunnen staan. Daardoor heb je het hele schema nodig. Je kunt het bekende stroomschema gebruiken, want Engelse werkwoorden vervoeg je op dezelfde manier als Nederlandse werkwoorden. Vervolgens bespreek je de regels per tijd. Deze regels zijn eerder al aan bod gekomen tijdens het schrijven van de Nederlandse werkwoorden. De leerlingen zouden deze regels dus al moeten kennen. Engelse werkwoorden vervoeg je zoals de Nederlandse werkwoorden. Denk aan 't kofschip-x. Enkele onderdelen verdienen extra aandacht. Als de stam eindigt op een dubbele medeklinker (grillen - grill), haal je een medeklinker weg. Je laat zien dat je bij het vervoegen van grillen, maar één l schrijft (grilt, grilde, gegrild). Een ander aandachtspunt betreft de ik-vorm die soms eindigt op ~e. Dit komt door de Engelse uitspraak. Je geeft aan dat je deze ~e mag laten staan (ik race, hij racet). Daarna pas je de regels toe door stap voor stap de woorden stressen, skaten en mailen te spellen. Bij het woord keepen controleer je of de leerlingen het woord zelf stap voor stap kunnen spellen.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen het missende woord aan. Vervolgens maken de leerlingen het woord af. Daarna moeten de leerlingen het woord uit de zin opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingsregel goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees. Door de dictees op het bord te tonen, leren de leerlingen het woord juist te vervoegen. Probeer om pas bij het nakijken de werkwoorden in de juiste tijd te noemen.

Dictee van de categorie:
1. Vorige week downloadde ik een nieuw racespel. (downloaden, vt)
2. Ik gamede de hele middag. (gamen, vt)
3. Max en ik hebben tegen elkaar gecrost. (crossen, vdw)
4. Max finishte als eerste. (finishen, vt)

Gemengd dictee:
1. Nu vlogt Michael over het spel. (vloggen, tt)
2. Heb jij de nieuwste vlog al gecheckt? (checken, vdw)
3. Vorige week beantwoordde hij de vragen van de volgers. (beantwoorden, vt)
4. Ik heb Michael jaren gevolgd. (volgen, vdw)

Aandachtspunten

- Soms oogt een Engels werkwoord met Nederlandse vervoeging een beetje vreemd. Dit vreemde kan komen doordat je het woord ineens ander schrijft dan je in het Engels zou doen. Voor leerlingen kan dit een reden zijn om daardoor een andere vervoeging te kiezen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!