Eerlijk verdelen t/m 20

Eerlijk verdelen t/m 20

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Eerlijk verdelen t/m 20
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren getallen tot en met 20 eerlijk verdelen. Ze weten hoeveel voorwerpen iedereen krijgt als je het eerlijk gaat verdelen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is als je eerlijk kunt verdelen, omdat je zo iedereen evenveel geeft. Als je koekjes uitdeelt is het oneerlijk om het ene kind er twee te geven en het andere kind vier. Dit kun je ook eerlijk verdelen, waardoor de kinderen er evenveel hebben.

Introductie

Leg een aantal blokjes op tafel neer en laat evenveel leerlingen naar voren komen. Vraag aan de rest van de klas of er evenveel blokjes als leerlingen zijn. Zou iedere leerling een blokje krijgen? Herhaal dit ook met een aantal potloden en laat andere leerlingen naar voren komen.

Instructie

Laat op het digibord zien wanneer iets evenveel is. Er zijn evenveel voetbalschoenen als ballen. Laat daarna twee leerlingen naar voren komen en pak een aantal gummetjes. Geef aan dat je het aantal gummetjes eerlijk kunt verdelen over de leerlingen. Geef beide leerlingen de gummetjes en laat hen hardop tellen hoeveel ze er hebben. Geef aan dat ze er evenveel hebben. Daarna laat je een verdeling van aardbeien zien tussen twee kinderen. Laat meerdere verdelingen van de aardbeien zien en geef aan dat beide kinderen steeds evenveel hebben. Laat vervolgens de situatie met de bananen en drie kinderen zien en de kersen en vier kinderen. Bespreek steeds daarbij de som en vraag hoeveel er samen is en hoeveel elk kind krijgt.
Leg daarna uit hoe de leerlingen dit in een som op kunnen schrijven. Vooraan staat hoeveel er zijn en daarna staat hoeveel elk kind krijgt waarbij elk kind evenveel krijgt.
Oefen vervolgens het eerlijk verdelen van de knikkers en snoepjes door deze te slepen en de som op te schrijven. Daarna zijn er een aantal kinderen en voorwerpen te zien. De leerlingen moeten de juiste getallen invullen, zodat er sprake is van een eerlijke verdeling. Laat hen de getallen opschrijven en omhoog houden, zodat je kunt controleren of het goed is.

Controleer of de leerlingen eerlijk kunnen verdelen t/m 20 met de volgende vragen:
- Wat betekent het als je iets eerlijk gaat verdelen?
- Hoe verdeel je een aantal voorwerpen eerlijk?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het verdelen van voorwerpen over twee kinderen, vervolgens over drie kinderen en daarna over vier kinderen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om eerlijk te kunnen verdelen, zodat iedereen evenveel krijgt. Laat vervolgens stellingen op het digibord zien. Er is een situatie te zien waarbij een aantal kinderen en voorwerpen te zien zijn. Twee kinderen geven een antwoord. De leerlingen moeten aangeven welk kind gelijk heeft. Laat de leerlingen benoemen hoe ze tot het antwoord zijn gekomen.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het eerlijk verdelen, kunnen gebruikmaken van MAB-materiaal. Laat hen de blokjes één voor één bij een kind zetten. Tel vervolgens hoeveel blokjes er bij ieder kind staan.

Instructiemateriaal

Blokjes, potloden en gummetjes.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!