Delen van een getal t/m 100 met rest

Delen van een getal t/m 100 met rest

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Delen van een getal t/m 100 met rest
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren het het delen van een getal tot 100 met rest.

Belang

Het is belangrijk dat je kunt delen met rest, omdat je zo weet hoeveel iedereen krijgt als je iets eerlijk verdeeld en hoeveel je dan overhoudt.

Introductie

Laat de leerlingen de sommen met deeltafels met rest uitrekenen.

Instructie

Leg uit dat je bij deelsommen met een getal tot 100 met rest eerst kijkt welk getal van de deler het dichtst onder het deelgetal ligt. Bij de som 81 : 7 ga je opzoek naar de grootste hap die je kunt nemen. 10 × 7 = 70. Haal de 70 van de de 81 af. Je houdt nu nog 11 over. Nu haal je 1× 7 = 7 van de 11 af. 11 - 7 = 4. 4 kun je niet meer delen door 7 Dus 4 is je rest. Nu tel je de uitkomsten bij elkaar op en zet je de rest erbij: 10 + 1 = 11 rest 4. Laat de leerlingen de deelsommen zelfstandig maken. Laat vervolgens de som 104 : 19 zien. Begin hier ook eerst weer met het kijken van de grootste hap die je kunt nemen. Om makkelijker te kunnen zien welke hap je het beste kunt nemen kun je een hulprijtje maken. De grootste hap die je nu kunt nemen is 5 × 19 = 95 . 104 - 95 = 9. 9 kun je niet meer delen door 19, dus dat is je rest. De uitkomst is dan 5 rest 4. Laat de leerlingen de volgende deelsommen zelfstandig maken. Doorloop samen met de leerlingen de stappen bij de verhaalsom. Laat de leerlingen de volgende twee verhaalsommen zelfstandig uitrekenen.

Controleer of de leerlingen een getal tot 100 met rest kunnen delen, door de volgende vraag te stellen:
- Hoe reken jij handig 49 : 3 uit?

Inoefening

Eerst maken de leerlingen een deelsom. Daarna maken ze een verhaalsom met rest.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het kunnen delen van een getal tot 100 met rest. Als afsluiting laat je bepalen of de verhaalsom waar of niet waar is. Dit kunnen ze doen door te gaan staan als ze denken dat de waar is en te blijven zitten als de som niet waar is.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het delen van een getal tot 100 met rest, eerst oefenen met de deeltafels en het delen door 100 zonder rest.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!