Delen door een kommabedrag

Delen door een kommabedrag

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Delen door een kommabedrag
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het delen van hele bedragen door een kommabedrag.

Belang

Het is handig dat je hele bedragen door een kommabedrag kunt delen, zo kun je bijvoorbeeld uitrekenen hoeveel flesjes drinken je kunt halen.

Introductie

Laat de leerlingen uitreken hoeveel geld ze terug krijgen.

Instructie

Laat de som €52 : €3,25 =. Geeft een concreet voorbeeld bij de som. Hoeveel tennisballen van €3,25 per stuk kun je kopen van €52? Laat zien hoe je som in een verhoudingstabel zet. Vervolgens laat je zien dat dat je de €3,25 kunt verdubbelen. Je komt dan op €6,50 uit. Nu heb je dus 2 (tennisballen). Als je dit weer verdubbelt dan heb je 4 (tennisballen) voor €13. 8 (tennisballen) voor €26 en 16 (tennisballen) voor €52. Het antwoord van €52 : 3,25 = 16. Leg uit dat je dit soort sommen ook met grote stappen kunt oplossen. Zo kun je bij de som €54 : €4.50. Gelijk 10 keer uitrekenen (10 × 4,50 = 45). Als je weet dat 2 x 4,50 = 9,00 is dan kun je die bij de 45 optellen om op 54 uit te komen. Tel nu ook de aantallen bij elkaar op (2 + 10). De uitkomst is dan 12. Oefen samen met de leerlingen de volgende som. De volgende twee sommen maken de leerlingen zelfstandig. Leg uit dat er in een tabel twee verschillende deelsommen staan. Laat zien hoe je de som maakt die als eerste in de tabel staat (€32 : € 6,40) en reken hem uit met behulp van de verhoudingstabel. Reken samen met de leerlingen de twee som in de tabel uit. De volgende twee sommen maken de leerlingen weer zelfstandig. Laat de verhaalsom zien en haal de som uit het verhaal. Gebruik vervolgens de verhoudingstabel om uit te rekenen hoeveel knuffels Mila heeft verkocht. De volgende twee verhaalsommen maken de leerlingen zelfstandig.

Controleer of de leerlingen kunnen hele bedragen kunnen delen door een kommabedrag met de volgende vraag:
- Hoe deel je handig een heel bedrag door een kommabedrag?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het delen van een heel bedrag door een kommabedrag met een kale opgave. In de volgende opgave staan de sommen in een tabel. De derde opgave is een verhaalsom.

Afsluiting

Bespreek met de leerlingen het belang van het kunnen delen van hele bedragen door een kommabedrag. Als afsluiting kun je de leerlingen in tweetallen de deelsommen laten uitrekenen.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het delen van hele bedragen door een kommabedrag, kunnen eerst oefenen met het aftrekken van kommabedragen van hele bedragen. Laat vervolgens zien dat je van een heel bedrag er telkens hetzelfde bedrag vanaf gaat halen. Hoeveel keer kun je dat zelfde bedrag eraf halen?

Instructiemateriaal

Eventueel geldbakjes met munten en biljetten voor leerlingen die moeite hebben met het delen van hele bedragen door een kommabedrag.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!