Berekenen van een oppervlakte met kommagetallen

Berekenen van een oppervlakte met kommagetallen

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Berekenen van een oppervlakte met kommagetallen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren hoe ze een oppervlakte moeten berekenen met kommagetallen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om een oppervlakte te kunnen berekenen met kommagetallen, zodat je weet hoe groot iets is. Als je gras gaat zaaien is het handig om te weten hoe groot het oppervlakte is dat je wilt inzaaien.

Introductie

Je laat op het digibord een rij zien, waarbij het eerste getal zichtbaar is en vraagt wat het dubbele van dit getal is. Nadat de leerlingen antwoord hebben gegeven, gum je het eerste vakje uit om te laten zien wat het antwoord is. Vervolgens moeten ze dit getal verdubbelen. Laat de leerlingen ook uitrekenen wat de helft is. Ook hierbij is het eerste getal zichtbaar en kun je de vakjes uitgummen om te laten zien wat de antwoorden zijn. Vervolgens laat je een aantal sommen zien en geven de leerlingen aan welke uitkomst bij welke som hoort. Sleep dit antwoord naar de juiste plek.

Instructie

Geef aan dat je de oppervlakte van een figuur met kommagetallen op verschillende manieren kunt berekenen. Eerst moet je de juiste som opschrijven door de lengte te vermenigvuldigen met de breedte. Daarna tel je het aantal cijfers achter de komma. Vervolgens reken je de som uit zonder komma en dan zet je het aantal cijfers weer achter de komma. Je kunt ook eerst de getallen voor de komma vermenigvuldigen en daarna reken je de som uit achter de komma. Deze antwoorden tel je bij elkaar op en dan weet je de oppervlakte van het figuur. Laat de leerlingen oefenen met het uitrekenen van de oppervlakte met kommagetallen. Bij figuren die niet rechthoekig zijn, kun je ook de oppervlakte met kommagetallen berekenen. Deel eerst het figuur in vierkanten of rechthoeken in. Deze oppervlaktes bereken je op dezelfde manier als het eerste voorbeeld. Laat de leerlingen oefenen met het berekenen van de oppervlaktes van dit soort figuren. De oppervlakte van een figuur kun je schatten. Daarbij rond je eerst de getallen af naar het getal dat het dichtstbij ligt. Vervolgens reken je de som uit met deze getallen. De leerlingen oefenen met een som waarbij ze de oppervlakte moeten schatten. Ze hebben een aantal antwoordmogelijkheden. Tot slot laat je zien hoe je een verhaalsom kunt oplossen. Je laat de leerlingen bepalen wat voor soort som het is, welke getallen je nodig hebt om de som te maken en de som uit te rekenen. Je laat de leerlingen daarna zelf een verhaalsom oplossen.

Om te controleren of de leerlingen weten hoe ze de oppervlakte met kommagetallen kunnen berekenen, kun je de volgende vragen stellen:
- Op welke manier reken je een oppervlakte uit?
- Hoe kun je de oppervlakte schatten?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het berekenen van de oppervlakte met kommagetallen. Vervolgens moeten ze de oppervlakte schatten en tot slot rekenen ze een oppervlakte uit aan de hand van een som in verhaalvorm.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is om de oppervlakte met kommagetallen te kunnen berekenen, zodat je weet hoe groot iets is. Laat de leerlingen een plattegrond zien en laat hen de oppervlakte van een ruimte berekenen. Vraag hoe de leerlingen dit hebben gedaan.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het berekenen van de oppervlakte met kommagetallen, kun je hen de verschillende manieren nog eens laten zien hoe je zo'n som kunt uitrekenen. Reken samen een som stap voor stap uit.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!