Berekenen van een oppervlakte met hokjes met schaal

Berekenen van een oppervlakte met hokjes met schaal

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Berekenen van een oppervlakte met hokjes met schaal
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren hoe ze de oppervlakte met schaal van een figuur kunnen berekenen met hokjes.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om de oppervlakte te kunnen berekenen met hokjes en daarbij de juiste schaal te gebruiken, omdat je zo snel kunt uitrekenen hoe groot het vlak in het echt is. Als je een plattegrond hebt van een huis waarop de schaal staat aangegeven, kun je uitrekenen hoeveel vierkante meter de keuken is. Dit is bijvoorbeeld handig om te weten als je een nieuwe vloer in de keuken wilt leggen.

Introductie

Je laat twee figuren op het digibord zien. De leerlingen moeten aangeven welke oppervlakte bij welk figuur hoort. Sleep dit antwoord naar het juiste figuur en laat leerlingen uitleggen hoe zij dit hebben berekend. Daarna laat je een figuur zien waarbij de leerlingen de oppervlakte moeten berekenen van de vier onderdelen. Sleep de antwoorden naar het juiste onderdeel.

Instructie

Geef aan dat de schaal iets zegt over de verhouding met de werkelijkheid. Aan de hand van een plattegrond of kaart kun je met behulp van de schaal uitrekenen hoe groot het voorwerp of het gebied in het echt is. Geef aan dat de schaal over verschillende meeteenheden kan gaan. De oppervlakte geef je weer in vierkante meters/kilometers etcetera. Dit kun je korter opschrijven door een kleine 2 te gebruiken (km², m²). Om de oppervlakte van de figuren met schaal te berekenen, reken je eerst de oppervlakte uit. Dit kan op verschillende manieren: tel de hokjes of vermenigvuldig de lengte met de breedte. Dit antwoord vermenigvuldig je vervolgens met de schaal om te weten hoe groot het figuur in het echt is. In het voorbeeld is één hokje gelijk aan 100 dm². Laat de leerlingen oefenen met het berekenen van de oppervlakte met schaal. Daarna geef je aan dat je de oppervlakte met schaal ook kunt berekenen van figuren met schuine lijnen. Dit doe je op dezelfde manier als het eerste voorbeeld. Je berekent eerst de oppervlakte en daarna vermenigvuldig je het antwoord met de schaal. Je laat de leerlingen oefenen met het berekenen van oppervlaktes met schuine lijnen. Vraag hoe de leerlingen dit hebben gedaan.

Om te controleren of de leerlingen weten hoe ze de oppervlakte kunnen berekenen, kun je de volgende vragen stellen:
- Wat betekent schaal?
- Op welke manieren kun je de oppervlakte berekenen?
- Hoe bereken je een oppervlakte met een schaal?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het berekenen van de oppervlakte met schaal van de figuren. Daarbij oefenen ze eerst met een figuur met rechte lijnen, daarna met een figuur met schuine lijnen. Er zijn verschillende schaalverdelingen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is om de oppervlakte met de schaal te kunnen berekenen via hokjes, omdat je zo snel kunt uitrekenen wat de oppervlakte in het echt is aan de hand van een plattegrond of kaart. Laat verschillende figuren zien en vraag naar de oppervlakte. Vraag de leerlingen hoe zij dit hebben berekend. Vervolgens laat je figuren zien waarbij de leerlingen de oppervlakte moeten berekenen en kunnen kiezen uit een aantal antwoordmogelijkheden.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het bepalen van de oppervlakte met schaal via hokjes, laat hen dan eerst oefenen met het uitrekenen van de oppervlakte. Laat hen de hokjes tellen of laat hen oefenen met het vermenigvuldigen van de lengte en de breedte, waarbij ze de hokjes die ze teveel hebben geteld, eraf moeten halen. Daarna moeten ze naar de schaal kijken. Bij één hokje hoort een bepaalde schaal. De oppervlakte vermenigvuldig je met de schaal.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!