Berekenen van een omtrek via omrekenen

Berekenen van een omtrek via omrekenen

-

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Berekenen van een omtrek via omrekenen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren hoe ze een omtrek van een figuur moeten berekenen en hoe ze deze kunnen omrekenen naar andere maateenheden.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om de omtrek te kunnen berekenen van een figuur en deze om te rekenen, omdat je zo naar een logische maat kunt rekenen. Bijvoorbeeld als je de omtrek van de tuin weet in centimeters, is het handiger om dit naar meters om te rekenen.

Introductie

Je laat een aantal afbeeldingen op het digibord zien waarbij de lengte staat weergegeven in een bepaalde maat. De leerlingen moeten dit omrekenen naar de maat die erachter staat.

Instructie

Je kunt de omtrek omrekenen naar een andere maat. Kijk welke stappen je maakt en of je het getal elke stap moet vermenigvuldigen of delen door tien. Laat eerst een voorbeeld zien waarbij je moet vermenigvuldigen met tien. Vraag de leerlingen wat het antwoord is. Daarna laat je een voorbeeld zien waarbij je moet delen. Vraag ook hier wat het antwoord is. Laat de leerlingen oefenen met het vermenigvuldigen en delen door tien door de omtrek te berekenen en om te rekenen naar de juiste maat. Vervolgens geef je aan dat je soms meerdere stappen moet zetten om bij de juiste maat te komen. Je moet dan meerdere keren vermenigvuldigen of delen door tien. Laat een voorbeeld zien en vraag bij een aantal andere maten welke stappen de leerlingen moeten nemen om bij de juiste maat uit te komen. Daarna laat je zien hoe je een som in verhaalvorm oplost. De leerlingen oefenen met een aantal sommen in verhaalvorm.

Om te controleren of de leerlingen weten hoe ze de omtrek kunnen berekenen en omrekenen, kun je de volgende vragen stellen:
- Wanneer deel je de maat door tien?
- Wanneer vermenigvuldig je de maat met tien?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het berekenen en omrekenen van verschillende meeteenheden. Bij deze sommen staat een afbeelding als visuele ondersteuning. Vervolgens maken ze een som in verhaalvorm.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is om de omtrek te kunnen omrekenen, omdat je zo naar een logische maat kunt rekenen. Vervolgens moeten de leerlingen de omtrek van verschillende ruimtes berekenen en daarna omrekenen naar hectometers.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het berekenen van een omtrek en dit om te rekenen, kun je ze het metrieke stelsel op een blaadje geven. Deze kunnen ze gebruiken bij het omrekenen van de omtrek. Laat deze leerlingen eerst werken met het uitrekenen van een omtrek. Daarna rekenen ze dit om naar de juiste maat.

Instructiemateriaal

Eventueel het metrieke stelsel afgedrukt.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!