Berekenen van een kortingsbedrag of prijsverhoging

Berekenen van een kortingsbedrag of prijsverhoging

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Berekenen van een kortingsbedrag of prijsverhoging
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen kunnen de prijsverhoging of verlaging berekenen met een percentage.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om een prijsverhoging of verlaging te kunnen berekenen, zodat je weet hoeveel euro korting je krijgt of hoeveel euro je erbij moet doen om het product te kunnen betalen.

Introductie

Op het digibord staan een aantal dieren. De leerlingen moeten aangeven of meer of minder dan 25% van de dieren vleugels hebben. Herhaal deze opdracht met de kinderen op het digibord. De leerlingen berekenen of meer of minder dan 50% blond haar heeft. Je kunt eventueel ook berekenen of meer of minder dan 50% van de leerlingen in de klas blond haar heeft.

Instructie

Laat de breukenstrook zien. Leg uit dat je dan kunt uitrekenen hoeveel euro korting het is. 80% van de breukenstrook is niet gekleurd. Dit is de korting. Bereken eerst hoeveel 1% is. Deze uitkomst vermenigvuldig je met 80. Nu weet je hoeveel euro korting het in totaal is. Je kunt de prijsverlaging ook berekenen door een verhoudingstabel te maken. Het bedrag dat bij 100% hoort is gegeven. Vervolgens bedenk je andere logische tussenstappen. Reken bijvoorbeeld eerst om naar 10% door het percentage en het bedrag te delen door 10. Vervolgens kun je naar 80% rekenen door het percentage en het bedrag te vermenigvuldigen met 8. Daarna oefenen de leerlingen met het berekenen van de prijsverlaging met behulp van een breukenstrook. Deze manier van rekenen kun je ook gebruiken voor een prijsverhoging. Bereken weer eerst 1% en vermenigvuldig dit met het percentage korting. Of reken het uit met behulp van een verhoudingstabel. Laat de leerlingen oefenen met het berekenen van de prijsverhoging met behulp van een breukenstrook. Je kunt de prijsverhoging of verlaging ook berekenen met behulp van een tabel. Deze manier van berekenen is hetzelfde als met de breukenstroken. Laat de leerlingen oefenen met het berekenen van de prijsverhoging of verlaging. Daarna leg je uit hoe je een som in verhaalvorm maakt en maken de leerlingen zelf sommen in verhaalvorm.

Om te controleren of leerlingen een prijsverhoging of verlaging kunnen berekenen met percentages, kun je de volgende vraag stellen:
- Hoe bereken je hoeveel euro korting je krijgt of hoeveel euro erbij komt?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het berekenen van de korting met behulp van een visuele ondersteuning. Daarna moeten ze de korting uitrekenen met behulp van de gegevens uit de tabel en vervolgens oefenen ze met een som in verhaalvorm.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is om een prijsverhoging of verlaging te kunnen berekenen, zodat je weet hoeveel euro korting je krijgt of hoeveel euro je erbij moet doen. Controleer of de leerlingen weten hoe ze prijsverhogingen en verlagingen moeten berekenen door de ontbrekende getallen in de tabel in te vullen.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het berekenen van de prijsverhoging of verlaging, oefenen eerst met behulp van een breukenstrook. Zo kunnen ze aflezen wat het percentage is van de prijsverhoging of prijsverlaging. Laat de leerlingen eerst de verhoging of verlaging omrekenen naar 1%. Daarna kunnen ze het bedrag vermenigvuldigen met deze uitkomst.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!