Berekenen van een deel via 1%

-

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Berekenen van een deel via 1%
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren rekenen via de 1%-regel. Hierbij is het totaal (100%) altijd gegeven.

Belang

Het is belangrijk voor de leerlingen om via de 1%-regel te kunnen rekenen, omdat je zo een percentages precies kunt uitrekenen. Als je 1% weet, kun je verder rekenen door de uitkomst te vermenigvuldigen met het aantal procent dat je wilt weten.

Introductie

Je oefent met percentages door leerlingen te vragen om de percentages van de opgeladen batterij naar het juiste telefoontoestel te verslepen.

Instructie

Eerst leg je uit dat je 1% uitrekent door het aantal dat je hebt door 100 te delen. Je laat hierbij 200 mensen zien. Uit ieder veld van 100 wordt er steeds 1 uitgekozen. Dus 200 : 100 = 2. Daarna laat je blokken op het bord zien. Je vraagt de leerlingen hoeveel blokjes er liggen en om 3% uit te rekenen van het aantal. Dit doen ze door eerst naar 1% te rekenen en vervolgens het getal te vermenigvuldigen met 3. Laat vervolgens de leerlingen oefenen met de twee sommen. Leg uit dat je bij het delen door 100 steeds 2 nullen kunt wegstrepen en je laat de leerlingen de oefeningen zonder visuele ondersteuning maken. Vervolgens laat je zien hoe je 5% van 700 kunt uitrekenen. Maak samen met de leerlingen de volgende twee sommen.
Laat bij de verhaalsom zien, welke cijfers je nodig hebt uit het verhaal. Maak vervolgens de som met behulp van de stappen en reken hem uit. Oefen de volgende som samen en laat de laatste som zelfstandig door de leerlingen uitrekenen.

Controleer of de leerlingen percentages via de 1%-regel kunnen berekenen door de volgende vragen te stellen:
- Welke stappen zet je om een percentage te berekenen?
- Welke deelsom krijg je als je 1% van 2700 wil uitrekenen?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het berekenen van een deel tot en met 1000 en daarna met grotere getallen.

Afsluiting

Herhaal het belang van het kunnen rekenen via de 1%-regel.
Als afsluiting kun je de leerlingen drie sommen voor elkaar laten bedenken in tweetallen. Ze kiezen een percentage tussen de 2 en 20% en een rond getal tot 100 000. Een rond getal eindigt minstens met twee nullen, om kommagetallen te vermijden.

Aandachtspunten

Mocht het uitrekenen van 1% via delen door 100 lastig zijn dan kun je de leerlingen laten oefenen met het delen door 10, oftewel het weghalen van 1 nul. En vervolgens het delen door 100, oftewel het weghalen van 2 nullen. Begin met honderdtallen onder de 1000 en bouw de getallen vervolgens uit.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!