Berekenen van de helft

Berekenen van de helft

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Berekenen van de helft
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het berekenen van de helft.

Belang

Het is handig om de helft te kunnen berekenen, zodat je de dropjes eerlijk kunt verdelen.

Introductie

Laat de leerlingen bepalen of de stelling waar of niet waar is.

Instructie

Laat de som met de blokjes zien. Leg uit dat je de 24 blokjes eerlijk gaat verdelen over 2 kinderen. Je gaat dus 24 delen door 2. Ieder kind krijgt dus 1 staafje en 2 losse blokjes, want 24 : 2 = 12. Oefen samen met de leerlingen de som 36 : 2 =. Hierbij kun je de staafje en blokjes naar de kinderen slepen. Bij de volgende drie sommen gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag. Laat de som met de fabriek zien en haal eerst de som uit het verhaal (138 : 2 =). Leg uit dat je bij sommen met grote getallen handig de helft kan berekenen door eerst de honderdtallen, tientallen en eenheden los van elkaar te delen door 2. Vervolgens tel je deze uitkomsten bij elkaar op voor het antwoord.

Controleer of de leerlingen de helft kunnen berekenen met de volgende vragen:
- Door hoeveel deel je om de helft te berekenen?
- Met welke stappen kun je handig de helft van een groter getal berekenen?

Inoefening

De leerlingen rekenen eerst uit wat de helft is. Vervolgens rekenen ze uit hoeveel ieder kind krijgt. Daarna rekenen ze de helft uit naar aanleiding van een verhaalsom.

Afsluiting

Bespreek met de leerlingen het belang van het kunnen berekenen van de helft. Als afsluiting kun je de leerlingen een bedrag tot 200 laten leggen, door de munten naar het tweede vak te slepen. Vervolgens berekenen ze de helft en schuiven dit aantal in het laatste vak. Let hierbij op dat het bedrag dat gelegd wordt wel deelbaar is door 2.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het berekenen van de helft. Kunnen eerst oefenen met het delen van lage getallen door 2. Gebruik daar materialen (gummen, potloden) bij als visuele ondersteuning.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!