Automatiseren optellen t/m 20 met tientaloverschrijding

Automatiseren optellen t/m 20 met tientaloverschrijding

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Automatiseren optellen t/m 20 met tientaloverschrijding
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren plussommen t/m 20 met tientaloverschrijding snel en goed uitrekenen.

Belang

Het is handig als de leerlingen snel en goed plussommen kunnen uitrekenen tot en met 20 met tientaloverschrijding, zodat ze straks ook gemakkelijk sommen met grotere getallen leren uitrekenen.

Introductie

Je oefent twee plussommen door ze klassikaal te maken. De sommen hebben visuele ondersteuning. Zorg ervoor als leerkracht dat je tot het tiental rekent.

Instructie

Je legt uit wat automatiseren betekent bij het uitrekenen van plussommen en daarna vertel je dat je gaat oefenen met het goed uitrekenen van plussommen binnen een bepaalde tijd. De streeftijd is uiteindelijk om een som binnen 5, 4 of zelfs 3 seconden uit te rekenen. Eerst doe je zelf drie sommen hardop voor. Herhaal de som duidelijk en geef het antwoord binnen de tijd. Daarna vraag je willekeurig leerlingen om ook de sommen binnen 5, 4 en 3 seconden te beantwoorden. Vertel de leerlingen die het niet lukt dat ze gewoon veel moeten oefenen om het te kunnen. Vervolgens reken je met de hele klas drie sommen uit die binnen 15 seconden en vier sommen binnen 20 seconden.

Controleer of de leerlingen goed en snel kunnen optellen t/m 20 door de volgende vragen te stellen:
- Waarom is het handig om snel te kunnen optellen?
- Kun je bij de som 8 + 4 uitleggen hoe je eerst rekent tot het tiental en daarna verder rekent?
- Hoe pak je een plussom aan als je maar 20 seconden hebt om deze uit te rekenen?

Inoefening

Eerst doe je samen sommen waarbij de streeftijd 50 seconden is, daarna doe je sommen waarbij de streeftijd 25 seconden is en vervolgens doe je sommen waarbij de streeftijd 20 seconden is.

Afsluiting

Je gaat met de klas in een kring staan en vraagt een leerling om in het midden te gaan. De leerling in het midden strekt de armen, draait met de ogen dicht rond en noemt een plussom t/m 20. Degene die wordt aangewezen moet antwoorden binnen 5 seconden, wanneer dit niet correct lukt dan is die leerling af. Je kunt het spel spannender maken door van de tijd 4 en 3 seconden te maken.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je ze eerst laten oefenen met het maken van plussommen tot en met 20 zonder tijd erbij. Daarna kun je er een tijdslimiet aan toevoegen zoals een som binnen 30 seconden, 25 seconden, 20 seconden enzovoorts.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!