Aftrekken t/m 1.000.000.000 met eenvoudige getallen

Aftrekken t/m 1.000.000.000 met eenvoudige getallen

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Aftrekken t/m 1.000.000.000 met eenvoudige getallen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren aftrekken tot en met 1 000 000 000 met eenvoudige getallen. Ook leren ze het verschil te bepalen tussen deze getallen.

Belang

Het is belangrijk dat je kunt aftrekken tot en met 1 000 000 000 met eenvoudige getallen, omdat je zo sommen met grote getallen kunt oplossen.

Introductie

Laat de leerlingen aan de draaischijf draaien voor een cijfer. Kijk waar dat cijfer in het getal staat en laat de leerlingen de waarde van het getal noemen. Bijvoorbeeld: de 3 staat voor 300 000.

Instructie

Leg uit dat je zulke grote minsommen op verschillende manieren kunt oplossen. Bijvoorbeeld met de nulregel: streep de nullen weg, reken de som uit en voeg de nullen weer toe achter het antwoord. Laat daarna de leerlingen de volgende sommen maken door de nulregel toe te passen. Een andere strategie is het verdelen van het tweede getal in bijvoorbeeld miljoenen, honderdduizendtallen, tienduizendtallen, enzovoorts. In het voorbeeld wordt het getal verdeeld in miljoenen en honderdduizendtallen en los van het eerste getal afgetrokken. Laat de leerlingen de volgende sommen oplossen door het tweede getal te verdelen. Leg vervolgens uit dat je ook kunt compenseren door een getal af te ronden naar een getal waarmee je makkelijker kunt rekenen. In het voorbeeld wordt afgerond naar 600 000 000. Door dit te doen trek je 6 100 000 meer van het eerste getal af dan de bedoeling was, dus moet je die 6 100 000 wel weer erbij optellen. Laat de leerlingen deze strategie toepassen op de volgende sommen. Herhaal vervolgens de twee schrijfwijzen van getallen met miljoenen. Laat aan de hand van het voorbeeld zien hoe je 1 384 000 als een kommagetal kunt schrijven en andersom. Leg uit dat er verschillende manieren zijn om het verschil tussen twee getallen te bepalen. Laat zien hoe het meisje kijkt hoeveel ze bij het laatste getal moet optellen om bij het andere getal uit te komen en de jongen het laagste getal van het hoogste getal aftrekt. Daarna laat je de berekeningen zien. Benadruk dat de eerste stap altijd het omzetten van het kommagetal is. Vervolgens laat je de leerlingen drie sommen zelfstandig maken. Bespreek daarna de verhaalsom. Laat zien welke getallen je uit het verhaal haalt en hoe je het verschil uitrekent. Daarna maken de leerlingen twee verhaalsommen zelfstandig.

Controleer of de leerlingen kunnen aftrekken tot en met 1 000 000 000 met eenvoudige getallen door de volgende vragen te stellen:
- Welke manier gebruik jij om deze som uit te rekenen? (368 800 000 - 310 000 000 =)
- Op welke manier bepaal jij het verschil (tussen 6,4 miljoen en 3 100 000) met miljoenen?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het aftrekken tot en met 1 000 000 000 waarbij de getallen oplopen in moeilijkheidsgraad.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het kunnen aftrekken tot en met 1 000 000 000 met eenvoudige getallen. Laat de leerlingen als afsluiting bepalen welk land uit de glazen heeft gedronken.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het aftrekken tot en met 1 000 000 000 met eenvoudige getallen eerst goed oefenen met het structureren van getallen tot 1.000.000.000. Laat leerlingen die moeite hebben met het bepalen van het verschil met miljoenen, eerst oefenen met het omzetten van de getallen naar een kommagetal en een uitgeschreven getal. Laat ze vervolgens van eenvoudige getallen het verschil bepalen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!