Aftrekken t/m 10.000 met overschrijding

Aftrekken t/m 10.000 met overschrijding

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Aftrekken t/m 10.000 met overschrijding
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het aftrekken tot met 10 000 met overschrijding.

Belang

Het is belangrijk dat je kunt aftrekken tot en met 10 000 met eenvoudige getallen, omdat je zo sommen met grote getallen kunt oplossen.

Introductie

Laat de leerlingen de sommen in verschillende contexten zonder overschrijding uitrekenen.

Instructie

Laat de som 6410 - 43 zien. Leg uit dat je aftreksommen met een tientaloverschrijding op verschillende manier kunt oplossen. Het meisje splitst het getal zo op dat ze eerst naar een rond getal toe rekent, voordat ze de overschrijding maakt. De jongen splitst het getal in tientallen en eenheden en trek dit in stappen van 6410 af. Bespreek met de leerlingen welke manieren zij zouden gebruiken om deze som op te lossen. Laat vervolgens de leerlingen de volgende drie sommen zelfstandig maken. Bespreek daarna de verschillende oplossingsmanieren. Laat de som 6100 - 452 zien. Hier komt een honderdtaloverschrijding bij. Bespreek de stappen die het meisje en de jongen gebruiken om deze som op te lossen. Bespreek vervolgens met de leerlingen welke andere manieren zij zouden kunnen gebruiken. Laat vervolgens de leerlingen de volgende drie sommen zelfstandig maken en bespreek de verschillende oplossingsmanieren weer na. Bij de verhaalsom leg je uit dat je eerst de som uit het verhaal haalt. Vervolgens los je de som in stappen op. In de vakken staan de kleinere stappen, waarbij je eerst naar een rond getal toe gaat en dan met het resterende getal de overschrijding maakt. Laat de volgende twee verhaalsommen zelfstandig door de leerlingen maken en bespreek de verschillende oplossingsmanieren weer na.

Controleer of de leerlingen kunnen aftrekken tot en met 10 000 met overschrijding met de volgende vraag:
- Welke handig manier gebruik jij als je gaat aftrekken tot en met 10 000 met overschrijding?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst het aftrekken tot en met 10 000 met overschrijding met visuele ondersteuning. Bij de volgende opgave krijgen ze alleen de kale som. De derde opgave is een verhaalsom.

Afsluiting

Bespreek met de leerlingen het belang van het aftrekken tot en met 10 000 met overschrijding. Als afsluiting kun je de leerlingen in tweetallen laten uitrekenen hoeveel mensen de stokstaarten niet hebben gezien. Vervolgens kun je ze ook laten uitrekenen hoeveel bezoekers de olifanten niet hebben gezien.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het aftrekken tot en met 10 000 met overschrijding kunnen eerst oefenen met het aftrekken tot en met 1000 met overschrijding en het aftrekken tot en met 10 000 zonder overschrijding met eenvoudige getallen. Laat de leerlingen hierbij de getallen structuren door ze onder elkaar in een schema te zetten. Laat leerlingen die moeite hebben met de overschrijding het getal dat eraf gehaald moet worden, zo opsplitsen dat ze eerst naar een heel getal toe gaan. Bij de 9140 - 60 laat je de leerling er bijvoorbeeld eerst 40 afhalen en daarna de overschrijding maken met de 20 die er nog af moet.

Instructiemateriaal

MAB-materiaal

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!