Aftrekken t/m 1000 vanaf een honderdvoud

Aftrekken t/m 1000 vanaf een honderdvoud

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Aftrekken t/m 1000 vanaf een honderdvoud
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren getallen aftrekken tot en met 1000 vanaf een honderdvoud.

Belang

Het is belangrijk dat je getallen kunt aftrekken tot en met 1000 vanaf een honderdvoud, zodat je weet hoeveel je nog van iets over hebt.

Introductie

Laat de leerlingen uitrekenen hoeveel eten en drinken er nog over is. Laat de leerlingen hardop verwoorden op welke manier zij de sommen oplossen.

Instructie

Leg uit dat je kunt aftrekken door de hoeveelheden te tellen. Je telt hierbij eerst hoeveel er samen zijn, dat is het eerste getal van de som. Vervolgens tel je hoeveel eraf gaan, dat is het tweede getal van de som. Wanneer je deze getallen van elkaar aftrekt, heb je de uitkomst. Laat dit op het digibord zien aan de hand van de blokjes waarbij je verschillende sommen bespreekt, zoals sommen waarbij het tweede getal bestaat uit een honderdtal, tiental en eenheden. Je controleert of de leerlingen dit kunnen door ze de blokjes van elkaar af te laten trekken. Vraag hierbij ook welke som ze hebben gemaakt. Vervolgens geef je aan dat je de verschillende soorten sommen op verschillende manieren kunt aftrekken. Geef aan dat je een getallenlijn kunt gebruiken. Daarnaast kun je naar het tweede getal kijken en dit er in delen afhalen. Haal eerst de honderdtallen eraf, dan de tientallen en dan de eenheden. Je kunt ook het tweede getal in één keer van het eerste getal aftrekken. Benadruk dat je goed naar de som moet kijken om erachter te komen wat een handige manier is om het uit te rekenen. Vervolgens laat je de leerlingen zelf een aantal sommen uitrekenen. Vraag op welke manier zij dit hebben gedaan. Tot slot laat je zien hoe je een verhaalsom kunt oplossen. Je laat de leerlingen bepalen wat voor soort som het is, welke getallen je nodig hebt om de som te maken en de som uitrekenen. Je laat de leerlingen daarna zelf een verhaalsom oplossen.

Controleer of de leerlingen kunnen aftrekken tot en met 1000 vanaf een honderdvoud met de volgende vragen:
- Waar kijk je naar als je een verhaalsom wilt oplossen?
- Hoe reken jij 500 - 268 uit?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met het aftrekken van twee getallen met behulp van blokjes. Vervolgens wordt alleen de som getoond en rekenen de leerlingen deze uit. Daarna moeten ze een som in verhaalvorm oplossen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen aftrekken tot en met 1000 vanaf een honderdvoud, omdat je zo sommen kunt maken en je weet hoeveel je van iets over hebt. Laat de sommen op het digibord uitrekenen. Vraag hoe de leerlingen dit hebben uitgerekend. Welke manieren gebruiken ze?
Als laatste kunnen de leerlingen in duo's aan de slag met de sommen. Boven aan de trap staat een getal, hij valt in delen uit elkaar naar beneden. Hoeveel is er nog over als hij onder aan de trap is?

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het aftrekken, kunnen ze een getallenlijn gebruiken als hulpmiddel. Geef aan dat je op verschillende manieren sprongen kunt maken op de getallenlijn.

Instructiemateriaal

MAB-materiaal, getallenlijn.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!