Aftrekken t/m 100 tot een tienvoud

Aftrekken t/m 100 tot een tienvoud

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Aftrekken t/m 100 tot een tienvoud
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren getallen aftrekken tot en met 100 tot een tienvoud.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is dat je getallen kunt aftrekken tot en met 100, zodat je weet hoeveel je nog van iets over hebt.

Introductie

Je laat een som op het digibord zien. Een gedeelte is al ingevuld, vraag de klas welk getal ontbreekt. Maak daarbij gebruik van de eieren door deze te tellen. Herhaal deze opdracht voor de blokjes. Daarna laat je twee kinderen zien die beide een uitspraak doen. Welk kind heeft gelijk?

Instructie

Je legt eerst uit dat een tienvoud altijd eindigt op een 0. Vervolgens geef je aan dat je kunt aftrekken door de hoeveelheden te tellen. Je telt hierbij eerst hoeveel er samen zijn, dat is het eerste getal van de som. Vervolgens tel je hoeveel eraf gaan, dat is het tweede getal van de som. Wanneer je deze getallen van elkaar aftrekt, heb je de uitkomst. Laat dit op het digibord zien aan de hand van de bananen en de kersen waarbij je verschillende sommen bespreekt. Je controleert of de leerlingen dit kunnen door ze de blokjes van elkaar af te laten trekken. Daarna leg je een andere soort som uit. Hierbij vertel je dat je eerst kijkt naar hoeveel er al ligt, dat is het eerste getal. Dan kijk je naar hoeveel het er moeten worden, dat is de uitkomst. Dan bepaal je hoeveel er afgetrokken moeten worden. Vervolgens geef je aan dat je de verschillende soorten sommen op verschillende manieren kunt aftrekken. Geef aan dat je een getallenlijn kunt gebruiken. Bij de sommen waarbij je het tweede getal moet invullen kun je ook een andere minsom maken om tot het juiste antwoord te komen. Benadruk dat je goed naar de sommen moet kijken om erachter te komen wat een handige manier is om het uit te rekenen. Vervolgens laat je de leerlingen zelf een aantal sommen uitrekenen. Vraag op welke manier zij dit hebben gedaan. Tot slot laat je zien hoe je een verhaalsom kunt oplossen. Je laat de leerlingen bepalen wat voor soort som het is, welke getallen je nodig hebt om de som te maken en de som uit te rekenen. Je laat de leerlingen daarna zelf een verhaalsom oplossen.

Controleer of de leerlingen kunnen aftrekken tot en met 100 tot een tienvoud met de volgende vragen:
- Waar kijk je naar als je een verhaalsom wilt oplossen?
- Hoe reken jij 57 - 7 en 84 - _ = 40 uit?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met het aftrekken van twee getallen tot en met 100 waarbij ze sprongen op de getallenlijn moeten maken. Vervolgens ontbreekt een gedeelte van de som en moeten de leerlingen aangeven welk getal dit is. Daarna moeten ze een som in verhaalvorm oplossen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen aftrekken tot en met 100 tot een tienvoud, omdat je zo sommen kunt maken en je weet hoeveel je van iets over hebt. Laat op het digibord het geld zien en vraag welk getal in de som ontbreekt. Laat de leerlingen uitleggen hoe zij achter het antwoord zijn gekomen. Daarna moeten de leerlingen sprongen maken op de getallenlijn. Vervolgens moeten ze een som oplossen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het aftrekken tot en met 100 tot een tienvoud, kunnen ze een getallenlijn gebruiken als hulpmiddel. Geef aan dat je op verschillende manieren sprongen kunt maken op de getallenlijn.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!