Aftrekken t/m 100 met een tienvoud

Aftrekken t/m 100 met een tienvoud

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Aftrekken t/m 100 met een tienvoud
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren getallen tot en met 100 aftrekken met een tienvoud.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is dat je getallen kunt aftrekken tot en met 100, zodat je weet hoeveel je nog van iets over hebt.

Introductie

Je laat een aantal sommen op het digibord zien waarbij de nulregel van toepassing is. Vraag de leerlingen welke uitkomst bij de sommen horen en sleep deze antwoorden naar de som

Instructie

Je legt eerst uit dat een tienvoud altijd eindigt op een 0. Vervolgens geef je aan dat je kunt aftrekken door de hoeveelheden te tellen. Je telt hierbij eerst hoeveel er samen zijn, dat is het eerste getal van de som. Vervolgens tel je hoeveel eraf gaan, dat is het tweede getal van de som. Wanneer je deze getallen van elkaar aftrekt, heb je de uitkomst. Laat dit op het digibord zien aan de hand van de glazen limonade en de ijsblokjes waarbij je verschillende sommen bespreekt. Je controleert of de leerlingen dit kunnen door ze de kippenpoten en de blokjes van elkaar af te laten trekken. Vraag hierbij ook welke som ze hebben gemaakt. Vervolgens geef je aan dat je de verschillende soorten sommen op verschillende manieren kunt aftrekken. Geef aan dat je een getallenlijn kunt gebruiken. Daarnaast kun je naar het tweede getal kijken en bepaal dan hoeveel erbij moet of haal het tweede getal in één keer van het eerste getal af. Benadruk dat je goed naar de sommen moet kijken om erachter te komen wat een handige manier is om het uit te rekenen. Vervolgens laat je de leerlingen zelf een aantal sommen uitrekenen. Vraag op welke manier zij dit hebben gedaan. Tot slot laat je zien hoe je een verhaalsom kunt oplossen. Je laat de leerlingen bepalen wat voor soort som het is, welke getallen je nodig hebt om de som te maken en de som uit te rekenen. Je laat de leerlingen daarna zelf een verhaalsom oplossen.

Controleer of de leerlingen kunnen aftrekken tot en met 100 met de volgende vragen:
- Waar kijk je naar als je een verhaalsom wilt oplossen?
- Hoe reken jij 78 - 30 en 40 - 30 uit?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met het aftrekken van twee getallen tot en met 100 met een visuele ondersteuning. Vervolgens wordt alleen de som getoond en rekenen de leerlingen deze uit. Daarna moeten ze een som in verhaalvorm oplossen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen aftrekken tot en met 100, omdat je zo sommen kunt maken en je weet hoeveel je van iets over hebt. Laat op het digibord een aantal afbeeldingen zien en vraag hoe de leerlingen de bijbehorende som uitrekenen. Daarna laat je de leerlingen in groepjes oefenen met de sommen. Iedere leerling rekent een rijtje sommen uit en daarna de som die in de paarse cirkel staat. Welke leerling heeft als eerste alle sommen opgelost? Laat de leerlingen ook hun antwoorden met elkaar vergelijken. Valt het de leerlingen op dat ze allemaal dezelfde antwoorden hebben?

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het aftrekken tot en met 100, kunnen ze een getallenlijn gebruiken als hulpmiddel.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!