Aftrekken t/m 10 met drie getallen

Aftrekken t/m 10 met drie getallen

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Aftrekken t/m 10 met drie getallen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen kunnen drie getallen aftrekken tot en met 10.

Belang

Het is belangrijk om twee getallen van een getal af te kunnen trekken. In sommige situaties is het namelijk gewoon nodig, bijvoorbeeld wanneer je snoepjes uitdeelt en wilt weten hoeveel snoepjes je uiteindelijk overhoudt.

Introductie

Je oefent eerst twee minsommen met de leerlingen op het bord. Hier zit nog visuele ondersteuning bij en de sommen zitten verpakt in een verhaaltje.

Instructie

Eerst bespreek je het belang van het kunnen aftrekken met drie getallen, met daarna een praktisch voorbeeld met snoepjes. Vervolgens leg je uit hoe je een minsom met drie getallen uitrekent aan de hand van een voorbeeld met blokken. Je vertelt dat je eerst kijkt naar hoeveel je er hebt, dat is het eerste getal en dat je daarna het getal kiest dat je handig vindt om er vanaf te trekken, dat is het tweede getal. Vervolgens trek je het derde getal van de uitkomst van de vorige som. Daarna wordt toegelicht dat het niet uitmaakt in welke volgorde je de getallen eraf haalt. En komen verschillende manieren van het oplossen van abstracte sommen aan bod.

Controleer of de leerlingen drie getallen tot en met 10 kunnen aftrekken door de volgende vragen te stellen:
- Waarom is het handig om meerdere getallen van elkaar af te kunnen trekken?
- Wat doe je eerst bij een minsom met drie getallen?
- Waarom is het soms handig om getallen te verwisselen?

Inoefening

Je oefent eerst samen met de leerlingen een som die begint met 5, daarna doe je samen een som die begint met 7 en vervolgens oefen je met de leerlingen een som die begint met 9.

Afsluiting

Bespreek met leerlingen hoe het is gegaan en wat ze geleerd hebben. Vervolgens kun je nog twee visuele sommen doen om vervolgens af te sluiten met het spelen van een draaispel met minsommen met drie getallen. Je verdeelt de klas in groepjes. Een leerling gaat in het midden, doet de ogen dicht, wijst naar voren, noemt een minsom met drie getallen en draait een rondje. Degene die hij of zij uiteindelijk aanwijst geeft antwoord. Wanneer de leerling de som goed heeft beantwoord mag hij of zij in het midden.

Aandachtspunten

Je kunt de leerlingen de sommen met blokjes laten uitrekenen en samen met hen een aantal sommen maken.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!