Aftrekken met ongelijknamige breuken

Aftrekken met ongelijknamige breuken

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Aftrekken met ongelijknamige breuken
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren ongelijknamige breuken aftrekken.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om ongelijknamige breuken te kunnen aftrekken, omdat je op deze manier kunt uitrekenen hoeveel je nog over hebt.

Introductie

Laat de breukenstroken zien en vraag welke breuken de stroken weergeven. Wanneer de breuken gelijknamig zijn, moeten de leerlingen een minsom met de breuken maken en deze oplossen. Herhaal dit ook voor de slagroomtaarten.

Instructie

Leg uit hoe je ongelijknamige breuken kunt aftrekken. Dit doe je aan de hand van afbeeldingen. Er ligt 1//2 deel van een stokbrood en er wordt 1//4 deel afgehaald. Deze breuken zijn ongelijknamig. Je moet de breuken eerst gelijknamig maken, zodat je het kunt aftrekken. Bij het gelijknamig maken van breuken zorg je ervoor dat de noemers hetzelfde zijn. Dit laat je zien aan de hand van het gegeven voorbeeld. Vervolgens kun je de tellers van de breuken van elkaar aftrekken. Laat daarna de leerlingen een aantal breuken aftrekken met behulp van afbeeldingen, breukenstroken en getallenlijnen. Geef aan wanneer de noemer twee keer zo groot is, dat je dan de teller ook twee keer zo groot moet maken. Breuken zonder visuele ondersteuning kun je op dezelfde manier aftrekken door de breuken gelijknamig te maken en daarna van elkaar af te trekken. In sommige gevallen moet je het antwoord zo ver mogelijk vereenvoudigen. Daarna oefenen de leerlingen zelf met het aftrekken van ongelijknamige breuken. Vervolgens bespreek je hoe je een som in verhaalvorm kunt oplossen. Zoek eerst de breuken die in het verhaal voorkomen. Maak er gelijknamige breuken van en haal de tellers van elkaar af. Vereenvoudig eventueel de breuk. De leerlingen oefenen een aantal sommen in verhaalvorm.

Om te controleren of leerlingen ongelijknamige breuken kunnen aftrekken, kun je de volgende vraag stellen:
- Hoe maak je van een ongelijknamige breuk een gelijknamige breuk?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het aftrekken van ongelijknamige breuken, waarbij een getallenlijn is gegeven. Daarna moeten ze een som oplossen en zo ver mogelijk vereenvoudigen. Vervolgens oefenen ze met een som in verhaalvorm.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om ongelijknamige breuken te kunnen aftrekken, omdat je zo kunt uitrekenen hoeveel je nog over hebt. Laat op het digibord een aantal sommen zien. Laat de leerlingen de sommen uitrekenen. Elk antwoord staat ook gegeven in het vak ernaast. Bij dit antwoord hoort een lijn. Zet het antwoord van de eerste som bij start. De uitkomst van de tweede som verbind je met de eerste lijn. Als alle sommen juist zijn beantwoord, raakt de laatste lijn de stip bij het einde.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het aftrekken van ongelijknamige breuken, oefenen eerst met het gelijknamig maken van breuken. Begin met breuken, waarbij de noemer het dubbele is. Leerlingen moeten dus de teller verdubbelen. Laat leerlingen daarna oefenen met het gelijknamig maken van andere breuken, zoals 3//4 en 2//3.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!