Aftrekken met kommabedragen t/m 100 euro

Aftrekken met kommabedragen t/m 100 euro

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Aftrekken met kommabedragen t/m 100 euro
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren aftrekken tot en met 100 euro met kommabedragen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is als je kunt aftrekken met kommabedragen, omdat je zo weet hoeveel geld je nog over hebt. Als je eerst 82 euro en 70 cent hebt en je koopt een trampoline van 61 euro en 50 cent, dan weet je dat je nog 21 euro en 20 cent over hebt.

Introductie

Op het digibord staan een aantal sommen. Op de shirtjes staan de antwoorden. Laat de leerlingen de sommen uitrekenen en het shirt met het juiste antwoord naar de som slepen. Vervolgens moeten de leerlingen het juiste bedrag naar het vak slepen. Dit kunnen de leerlingen ook in tweetallen doen, waarbij ze geldbakjes gebruiken.

Instructie

Laat een geldbedrag op het digibord zien. Geef aan dat je eerst 93 euro en 80 cent hebt en dat je er 51 euro en 50 cent afhaalt. Trek eerst de euro's eraf en dan de centen. Vervolgens tel je hoeveel euro je nog overhoudt. Dit is 42 euro en 30 cent. Daarna oefenen de leerlingen met het rekenen met minsommen met geld. Er ligt een bedrag en er staat aangegeven hoeveel geld eraf gaat. De leerlingen geven aan hoeveel euro er overblijft. Vervolgens leg je uit dat het eerste getal aangeeft hoeveel euro je hebt. Het tweede getal geeft aan hoeveel euro eraf gaat. Haal eerst de euro's van het bedrag af en dan de centen. Zo weet je hoeveel euro je overhoudt. Laat de leerlingen oefenen met deze sommen. Laat hen de getallen opschrijven en omhoog houden, zodat je kunt controleren of het goed is. De leerlingen kunnen hierbij eventueel een geldbakje gebruiken. Ze leggen het juiste geldbedrag op tafel en halen een deel weg. Vervolgens tellen ze wat er over blijft. Daarna leg je uit hoe je een som in verhaalvorm kunt oplossen. Eerst laat je de leerlingen de getallen uit het verhaal halen. Daarna schrijf je de som op en reken je deze som uit. Laat de leerlingen oefenen met een aantal sommen in verhaalvorm.

Controleer of de leerlingen kunnen aftrekken tot en met 100 euro met kommabedragen met de volgende vragen:
- Hoe haal je twee getallen van elkaar af?
- Wat doe je als je de uitkomst wilt weten van de volgende som: € 64,70 - € 12,25 = ... ?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het aftrekken tot en met 100, waarbij ze het juiste bedrag naar het vak moeten slepen. Vervolgens moeten ze uitrekenen wat de uitkomst is als je een getal van een getal tot en met 100 haalt. Daarna rekenen ze een som in verhaalvorm uit.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen aftrekken tot en met 100 euro met kommabedragen, omdat je zo weet hoeveel euro je nog over hebt. Vervolgens laat je de leerlingen in tweetallen sommen met bedragen bedenken en uitrekenen. Eerst maken ze gebruik van een geldbakje. Eén leerling legt een bedrag neer, de ander geeft aan hoeveel euro eraf gaat. Ze rekenen beiden uit hoeveel euro er overblijft. Laat de leerlingen daarna hetzelfde doen, alleen zonder dat ze geldbedragen neerleggen.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het aftrekken van geldbedragen tot en met 100 euro met kommabedragen, kunnen gebruikmaken van een geldbakje. Laat hen eerst een geldbedrag neerleggen tot en met 100 euro met hele bedragen. Haal een aantal briefjes of muntgeld weg en vraag hoeveel geld er nog ligt. Vervolgens kunnen ze oefenen met kommabedragen. Benadruk dat het handig is om eerst de euro's eraf te halen en dan de centen.

Instructiemateriaal

Een geldbakje met muntstukken van 5, 10, 20 en 50 cent, 1 en 2 euro en briefgeld van 5, 10, 20 en 50 euro.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!