Aftrekken met hele bedragen t/m 1000 euro

Aftrekken met hele bedragen t/m 1000 euro

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Aftrekken met hele bedragen t/m 1000 euro
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren aftrekken tot en met 1000 euro met hele bedragen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is als je kunt aftrekken met bedragen, omdat je zo weet hoeveel geld je nog over hebt. Als je eerst 400 euro hebt en je koopt een grasmaaier van 100 euro, dan weet je dat je nog 200 euro over hebt.

Introductie

Op het digibord staan een aantal kinderen die uitspraken doen over hoeveel geld er ligt. Vraag de leerlingen of dit waar of niet waar is. Indien het niet waar is, vraag dan hoeveel geld er wel ligt. Daarna laat je opdrachten zien, waarbij staat gegeven hoeveel geld je hebt en hoeveel euro een product kost. Laat de leerlingen uitrekenen hoeveel wisselgeld ze krijgen.

Instructie

Laat een geldbedrag op het digibord zien en de prijs van een camera. Geef aan dat je 332 euro hebt en dat de camera 215 euro kost. Trek deze 215 van de 332 euro af en tel hoeveel euro je nog overhoudt. Dit is 117 euro. Vervolgens leg je uit dat het eerste getal aangeeft hoeveel euro je hebt. Het tweede getal geeft aan hoeveel euro eraf gaat. Haal dit getal eraf, dan weet je hoeveel euro je overhoudt. Laat verschillende manieren zien hoe je deze som kunt uitrekenen. Je kunt rekenen door eerst de honderdvouden, dan de tienvouden en dan de eenheden eraf te halen, maar je kunt ook gebruikmaken van een getallenlijn en in sprongen het bedrag eraf halen. Laat de leerlingen oefenen met deze sommen. Laat hen de getallen opschrijven en omhoog houden, zodat je kunt controleren of het goed is. De leerlingen die moeite hebben met het rekenen kunnen hierbij eventueel een geldbakje gebruiken. Ze leggen het juiste geldbedrag op tafel en halen een deel weg. Vervolgens tellen ze wat er over blijft. Daarna leg je uit dat je eenvoudig kunt bepalen wat het verschil is tussen twee bedragen. Dit kun je doen door het bedrag dat je hebt aan te vullen, totdat je bij het bedrag bent van het product. Je kunt het verschil tussen twee bedragen ook uitrekenen door er een minsom van te maken. Laat de leerlingen oefenen met een aantal opgaven waarbij ze moeten aangeven hoeveel euro je nog moet sparen. Laat een leerling het bedrag naar het vak slepen. Tot slot leg je uit hoe je een som in verhaalvorm kunt oplossen. Eerst laat je de leerlingen de getallen uit het verhaal halen. Daarna schrijf je de som op en reken je deze som uit. Laat de leerlingen oefenen met een aantal sommen in verhaalvorm.

Controleer of de leerlingen kunnen aftrekken tot en met 1000 euro met de volgende vragen:
- Hoe haal je twee getallen van elkaar af?
- Wat doe je als je de uitkomst wilt weten van de volgende som: € 753 - € 371 = ... ?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het aftrekken tot en met 1000, waarbij er een ondersteunende afbeelding in beeld is. Vervolgens moeten ze uitrekenen wat de uitkomst is als je een getal van een getal tot en met 1000 haalt. Daarna rekenen ze een opgave in verhaalvorm uit.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen aftrekken tot en met 1000 euro, omdat je zo weet hoeveel euro je nog over hebt. Laat zien hoeveel euro iemand heeft. Vervolgens koopt diegene een product. Laat de leerlingen uitrekenen hoeveel euro diegene nog overhoudt. Met dit uitgerekende bedrag wordt doorgerekend bij het volgende product. Op deze manier berekenen ze hoeveel iemand uiteindelijk overhoudt nadat er twee producten zijn gekocht.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het aftrekken van geldbedragen tot en met 1000 euro, kunnen gebruikmaken van een geldbakje. Laat hen eerst een geldbedrag neerleggen tot en met 1000 euro. Haal een aantal briefjes of muntgeld weg en vraag hoeveel geld er nog ligt.

Instructiemateriaal

Een geldbakje met muntstukken van 1 en 2 euro en briefgeld van 5, 10, 20, 50, 100, 200 en 500 euro.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!