Afronden van getallen t/m 1.000.000

Afronden van getallen t/m 1.000.000

-

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Afronden van getallen t/m 1.000.000
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren getallen tot en met 1 000 000 afronden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het HdTdDHTE-schema.

Belang

Je bespreekt met de leerlingen dat het belangrijk is om te kunnen afronden, zodat ze hiermee straks schattend kunnen leren rekenen. Je gebruikt schattend rekenen om te weten hoeveel iets ongeveer is. Bijvoorbeeld als je wilt weten hoeveel mensen ongeveer in een stad wonen.

Introductie

Op het digibord staan drie rijtjes met getallen, waarbij sprongen van 100 000, 10 000 en 1000 worden gemaakt. De leerlingen schrijven op welke getallen ontbreken. Je bespreekt de antwoorden door te vragen hoe de leerlingen op de antwoorden zijn gekomen. Je kunt vragen hoe groot de sprongen zijn, hoe de leerlingen dit weten en hoe ze verder hebben geteld. Door te gummen, kun je de antwoorden zien.

Instructie

Op het bord staan tienvouden, honderdvouden, duizendvouden, tienduizendvouden en honderdduizendvouden. Bespreek deze en leg uit dat we dit ronde getallen noemen. Leg uit dat bij afronden je van getallen ronde getallen gaat maken door te kijken welk getal er het dichtst bij ligt.
De leerlingen kijken met behulp van een getallenlijn naar welk honderdduizendvoud ze moeten afronden. Dit kan worden gedaan door te kijken welk honderdduizendvoud het dichtstbij ligt. Vervolgens wordt beschreven dat je naar boven afrondt wanneer het cijfer 5 of hoger is en dat je naar beneden afrondt wanneer het cijfer lager dan 5 is. Door getallen in de HdTdDHTE-schema te slepen, kunnen leerlingen zien wat de waarde van een getal is. Je bespreekt met de leerlingen naar welk cijfer ze kijken bij het afronden op een tienvoud, honderdvoud, duizendvoud, tienduizendvoud en honderdduizendvoud. Bij het afronden op een tiental kijk je namelijk naar de eenheden, bij het afronden op een honderdvoud kijk je naar de tienvouden, bij het afronden op een duizendvoud kijk je naar de honderdvouden, bij het afronden op een tienduizendvoud kijk je naar de duizendvouden en bij het afronden op een honderdduizendvoud kijk je naar de tienduizendvouden. Oefen dit samen door de getallen op verschillende manieren af te ronden.

Om te controleren of leerlingen weten hoe ze een getal tot en met 1 000 000 kunnen afronden kun je de volgende vragen stellen:
- Wat zijn honderdduizendtallen?
- Naar welk cijfer kijk je als je een getal op een honderdduizendtal wil afronden?
- Wanneer rond je een getal af naar boven?

Inoefening

De leerlingen ronden eerst een getal met behulp van een meerkeuzevraag af op een honderdvoud en op een tienduizendvoud. Vervolgens ronden ze een getal af op een honderdduizendvoud, waarbij ze zelf het getal moeten invullen. Je laat de leerlingen uitleggen hoe ze een getal hebben afgerond. Je kijkt of ze naar het goede getal hebben gekeken en of ze de cijfers onder de 5 naar beneden afronden en de cijfers 5 of hoger naar boven afronden.

Afsluiting

Je herhaalt het doel en vraagt waarom het belangrijk is om goed te kunnen afronden. Afronden kun je gebruiken als je later schattend wilt rekenen. Ook vraag je naar welke getallen je kijkt bij het afronden. Op het digibord staan een aantal getallen, een vak 'afgerond 600 000' en een vak 'afgerond 700 000'. De leerlingen ronden deze getallen af en je sleept de getallen naar het goede vak. Je vraagt hoe de leerlingen het getal hebben afgerond en naar welk cijfer ze hebben gekeken.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen nog moeite met dit doel hebben, laat ze dan eerst met lagere getallen oefenen op het afronden op een tienvoud, honderdvoud, duizendvoud of tienduizendvoud.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!