Afronden van getallen t/m 1000

Afronden van getallen t/m 1000

-

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Afronden van getallen t/m 1000
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren getallen tot en met 1000 afronden op tienvouden en honderdvouden.

Belang

Het is belangrijk om te kunnen afronden, zodat je hiermee sneller kunt rekenen als leerlingen iets gaan schatten of moeten uitrekenen hoeveel iets ongeveer is. Bijvoorbeeld als je een tablets wilt kopen van 422 euro dat je weet dat dit ongeveer 400 euro is.

Introductie

Oefen met het tellen met sprongen van 10 vanaf 0. Gooi de bal naar een leerling. De leerling die de bal vangt roept hardop 10. Deze leerling gooit de bal naar een andere leerling, deze leerling roept hardop 20. Ga zo door tot 100 en dan weer terug naar 0.

Instructie

Op het bord staan tienvouden en honderdvouden. Bespreek deze en leg uit dat we dit ronde getallen noemen. Leg uit dat bij afronden je van getallen ronde getallen gaat maken door te kijken welk getal er het dichtst bij ligt.
De leerlingen kijken met behulp van een getallenlijn naar welk tienvoud en welk honderdvoud ze afronden. Dit kan worden gedaan door eerst te kijken bij welk tienvoud het getal het dichtstbij ligt en daarna te kijken bij welk honderdvoud een getal het dichtst ligt. Op de getallenlijn kunnen de leerlingen zien bij welk rond getal het getal het dichtst ligt.
Vervolgens wordt beschreven dat je naar boven afrondt wanneer het cijfer 5 of hoger is en dat je naar beneden afrondt als het cijfer lager dan 5 is. Door getallen in de HTE-schema te slepen, kunnen leerlingen zien wat de waarde van een getal is. Je bespreekt met de leerlingen naar welk cijfer ze kijken bij het afronden op een tienvoud of honderdvoud. Bij het afronden op een tienvoud kijk je namelijk naar de eenheden. Bij het afronden op een honderdvoud kijk je naar de tientallen. Oefen daarna nog samen door twee getallen af te ronden op een tienvoud en op een honderdvoud.

Om te controleren of leerlingen weten hoe ze een getal tot en met 1000 kunnen afronden kun je de volgende vragen stellen:
- Wat zijn tienvouden?
- Wat zijn honderdvouden?
- Naar welk cijfer kijk je als je een getal op een tienvoud wil afronden?
- Naar welk cijfer kijk je als je een getal op een honderdvoud wil afronden?
- Wanneer rond je een getal af naar boven?

Inoefening

De leerlingen ronden eerst af met behulp van een getallenlijn. Vervolgens ronden ze af op honderdtallen waarbij ze zelf het getal invullen en tot slot moeten ze afronden op tientallen, waarbij ze de getallen naar het juiste vak slepen.

Afsluiting

Bespreek nogmaals dat het belangrijk is om af te ronden omdat je daarmee kan aangeven hoeveel iets ongeveer is. Je controleert met behulp van een afsluitende oefening of de leerlingen kunnen afronden op een tienvoud. Je laat de getallen een voor een zien. Wanneer het getal naar boven moet worden afgerond, gaan de leerlingen staan. Wanneer het getal naar beneden moet worden afgerond, gaan de leerlingen zitten. Je vraagt aan de leerlingen waarom ze het getal naar boven of beneden afronden. Benadruk dat ze bij het afronden op een tienvoud naar de eenheden moeten kijken en bij het afronden op een honderdvouden naar de tientallen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het afronden van getallen, kan het HTE-schema worden afgedrukt/bijgehouden.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!