Afronden van getallen t/m 100

Afronden van getallen t/m 100

-

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Afronden van getallen t/m 100
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren getallen tot en met 100 afronden op een tienvoud. Ze weten wanneer ze een getal naar het tienvoud erboven en eronder moeten afronden.

Belang

Het is belangrijk om te kunnen afronden, zodat je hiermee sneller kunt rekenen als leerlingen iets gaan schatten of moeten uitrekenen hoeveel iets ongeveer is. Bijvoorbeeld als je een televisie wilt kopen van 98 euro dat je weet dat dit ongeveer 100 euro is.

Introductie

Leerlingen oefenen met het plaatsen van getallen t/m 100 op de getallenlijn. Ze geven aan welke getallen door de pijlen worden aangewezen. Leg hierbij de nadruk op het dichtstbijzijnde tienvouden. Je bespreekt dit door vanuit het dichtstbijzijnde tienvoud te tellen.

Instructie

Bespreek wat de tienvouden zijn en leg uit dat dit ronde getallen worden genoemd. Leg uit dat tienvouden eindigen op één nul en dat willekeurige getallen eindigen op een ander cijfer. Vraag leerlingen welke niet-ronde getallen ze nog meer kennen.
Leg vervolgens uit dat afronden is dat je van een willekeurig getal een rond getal te maken door het dichtstbijzijnde tienvoud te kiezen. Aan de hand van een getallenlijn laat je zien bij welk tienvoud een getal het dichtstbij ligt. Eerst met een getal dat op het tienvoud erboven wordt afgerond en daarna een getal dat op het tienvoud eronder wordt afgerond.
Vervolgens bespreek je dat leerlingen het cijfer van de eenheden kunnen gebruiken om tot juiste tienvoud te komen. Wanneer het cijfer onder de 5 is, wordt het getal afgerond naar het tienvoud eronder. Wanneer het cijfer 5 of hoger is, wordt het getal afgerond naar het tienvoud erboven. Leerlingen oefenen dit eerst met het TE-schema door de getallen in de tabel te slepen. Daarna oefenen ze dit nogmaals maar dan zonder TE-schema.

Om te controleren of de leerlingen weten hoe ze kunnen afronden, kun je de volgende vragen stellen:
- Wanneer rond je een getal af naar boven?
- Wanneer rond je een getal af naar beneden?
- Moet je kijken naar het eerste of laatste cijfer van een getal? Waarom?
- Naar welk getal moet je het getal 85 afronden?

Inoefening

De leerlingen ronden eerst af met behulp van een getallenlijn. Vervolgens ronden ze af waarbij ze zelf het bijbehorende tienvoud invullen.

Afsluiting

Bespreek nogmaals dat het belangrijk is om af te ronden omdat je daarmee kan aangeven hoeveel iets ongeveer is. Je controleert vervolgens met behulp van een afsluitende oefening of de leerlingen kunnen afronden op een tienvoud. Je laat de getallen een voor een zien. Wanneer het getal naar boven moet worden afgerond, gaan de leerlingen staan. Wanneer het getal naar beneden moet worden afgerond, gaan de leerlingen zitten. Je vraagt aan de leerlingen waarom ze het getal naar boven of beneden afronden. Benadruk dat ze bij het afronden op een tienvoud naar het laatste cijfer moeten kijken.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het afronden, kan het TE-schema er bij worden gehouden.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!