Afronden van getallen op miljarden

Afronden van getallen op miljarden

-

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Afronden van getallen op miljarden
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren getallen tot 1 000 000 000 000 afronden op miljarden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het MdHmTmMHdTdDHTE-schema.

Belang

Je bespreekt met de leerlingen dat het belangrijk is om te kunnen afronden, zodat je hiermee straks schattend kunt rekenen. Je gebruikt schattend rekenen om te weten hoeveel iets ongeveer is. Het is handig om een miljoen met decimalen te lezen, in plaats van met alle nullen, omdat je de nullen dan niet hoeft te tellen.

Introductie

Op het digibord staan verschillende getallen met een aantal nullen op het eind. Laat de leerlingen de getallen bekijken en bespreek welke getallen miljoenen aangeven. Laat leerlingen de miljoenen in de doos slepen. Bespreek dat miljoenen getallen zijn met zes nullen. Daarna zie je twee leerlingen die aangeven hoe een getal afgerond op miljoenen geschreven moet worden. Bespreek met de leerlingen welk kind het getal goed afgerond heeft op miljoenen.

Instructie

Je legt uit dat in een getal bij elk cijfer een waarde hoort. Je legt uit dat bijvoorbeeld het getal 1 000 000 000 ook kan worden geschreven als 1 miljard en 10 000 000 000 kan worden geschreven als 10 miljard. Hierbij worden de negen nullen vervangen door het woord miljard. De leerlingen oefenen hiermee door een aantal getallen af te ronden op een miljard en dit afgeronde getal op te schrijven met nullen en met het woord miljard. Vervolgens leg je uit dat wanneer een cijfer boven de miljard geen rond getal is, decimalen kunnen worden gebruikt. Bij het afronden op miljarden met één decimaal, kijk je naar het tienmiljoental. Bij het afronden op miljarden met twee decimalen, kijk je naar het miljoental. Met behulp van het MdHmTmMHdTdDHTE-schema wordt aangegeven naar welke getallen de leerlingen moeten kijken bij het afronden op miljarden met decimalen. Benadruk dat je naar boven afrondt wanneer het cijfer 5 of hoger is en dat je naar beneden afrondt wanneer het cijfer lager dan 5 is.

Om te controleren of de leerlingen weten hoe ze getallen op miljarden af kunnen ronden, kun je de getallen op het digibord laten afronden op milarden met één en twee decimalen en de volgende vragen stellen:
- Naar welk cijfer kijk je als je een getal op een miljard wil afronden?
- Wanneer rond je een getal af naar boven?
- Op welke twee manieren kun je een getal dat op een miljard is afgerond schrijven?

Inoefening

De leerlingen ronden eerst af op miljarden. Hierbij moeten ze zelf het getal invullen. Vervolgens ronden ze af op miljarden met twee decimalen.

Afsluiting

Je herhaalt het doel en vraagt waarom het belangrijk is om goed te kunnen afronden. Afronden kun je gebruiken als je later schattend wilt rekenen. Ook vraag je naar welke getallen je kijkt bij het afronden. Op het digibord staan eerst drie getallen boven de miljard die de leerlingen afronden op miljarden met één decimaal. Vervolgens staan er drie getallen boven de miljard op het digibord die de leerlingen afronden op miljarden met twee decimalen. Je vraagt naar welk cijfer de leerlingen kijken bij het afronden op miljarden met één decimaal (tienmiljoental) en met twee decimalen (miljoental). Daarnaast vraag je wanneer ze een getal naar boven of naar beneden afronden. Je kunt de antwoorden zien door te gummen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen nog moeite met dit doel hebben, laat ze dan eerst getallen afronden op miljarden zonder decimalen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!