Aflezen van een route op een kaart

Aflezen van een route op een kaart

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Aflezen van een route op een kaart
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het aflezen van een route op een kaart.

Belang

Het is belangrijk dat je een route op een kaart kunt aflezen, omdat je zo kunt bepalen hoe je moet lopen naar je bestemming.

Introductie

Laat de leerlingen de plekken op de kaart aanwijzen.

Instructie

Leg uit dat de route op deze kaart is aangegeven met een groene lijn. Met behulp van de groene lijn weet je hoe je naar het restaurant kunt lopen vanaf de plek waar je nu staat. Leg uit dat je eerst rechtdoor loopt tot je bij de eerste T-splitsing bent. Hier sla je rechtsaf om de groene lijn te blijven volgen. Dan loopt je weer rechtdoor. Bij het kruispunt ga je ook nog rechtdoor. Bij de T-splitsing daarna sla je linksaf om de groene lijn te blijven volgen. Nu ben je bij het restaurant aangekomen. Vraag aan de leerlingen waar ze langs zijn gelopen op weg naar het restaurant (het paddenstoelenbos). Vraag nu wat ze bij de eerste T-splitsing moeten doen als ze naar de trein willen lopen. Ze slaan linksaf in plaats van rechtsaf. Laat de leerlingen nu zelfstandig de drie vragen oplossen met behulp van de route en de kaart. Bespreek dit vervolgens na.

Controleer of de leerlingen een route op een kaart kunnen aflezen met de volgende vraag:
- Hoe lees je een route op een kaart af?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met opgave waarbij ze het eindpunt van de route moeten aangeven. Bij de volgende opgave geven ze aan of ze bij het volgen van de route langs de achtbaan zijn gekomen. Bij de derde opgave moeten ze aangeven welke kant ze op gaan bij de eerste kruising als ze de route volgen.

Afsluiting

Bespreek met de leerlingen het belang van het kunnen aflezen van een route op een kaart. Als afsluiting kun je de leerlingen eerst een route laten opschrijven met behulp van de kaart op het bord. Vervolgens laat je de leerlingen het blaadje met de route uitwisselen met een groepsgenootje. Vervolgens proberen de leerlingen de route op de kaart te tekenen. Dit kan door de route op het digibord te laten tekenen of de leerlingen de plattegrond (schematisch) te laten natekenen en daar de route in te tekenen. Daarna controleren ze samen of de routeomschrijving en de tekening klopt.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het aflezen van een route van een kaart, kunnen eerst oefenen met het bepalen van een plek op een kaart. Bespreek ook hoe je kunt bepalen of je linksaf of rechtsaf moet, door uit te gaan van de kant waar je op dat moment naar kijkt. Eventueel kun je deze leerlingen ook door de klas laten lopen en telkens aangeven of ze links of rechtsaf moeten slaan en wat ze vervolgens zien. De route kan dan ook zichtbaar met stroken papier op de grond worden weergegeven.

Instructiemateriaal

Eventueel stroken papier om op de grond te leggen om een route aan te geven door de klas.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!