Aflezen van een meervoudige lijngrafiek

Aflezen van een meervoudige lijngrafiek

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Aflezen van een meervoudige lijngrafiek
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren informatie aflezen uit een meervoudige lijngrafiek.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om een meervoudige lijngrafiek te kunnen aflezen, zodat je snel allerlei informatie kunt opzoeken. Zo kun je bijvoorbeeld in een lijngrafiek aflezen bij welke wedstrijd beide teams 60 punten hebben gescoord.

Introductie

Leerlingen oefenen met het aflezen van een lijngrafiek. Er staan vijf zinnen op het digibord. Vraag de leerlingen bij welk punt deze zin hoort in de lijngrafiek. Sleep de gekleurde stip naar het juiste punt in de lijngrafiek.

Instructie

Leg uit dat een meervoudige lijngrafiek bestaat uit punten die zijn verbonden door een lijn, een titel, informatie op de horizontale en verticale as en een legenda. Om een lijngrafiek te kunnen aflezen, kijk je naar de verschillende onderdelen. In het voorbeeld staat op de horizontale as de dagen van de week, op de verticale as het aantal puzzelstukjes en in de legenda staat weergegeven welke kleur overeenkomt met kinderen of volwassenen. Als je van een bepaalde dag wilt weten hoeveel puzzelstukjes de kinderen hebben gelegd, zoals het aantal gelegde puzzelstukjes door kinderen op woensdag, dan zoek je eerst de juiste dag op. Kijk daarbij goed in de legenda welke kleur lijn je moet hebben. Daarna trek je een rechte lijn naar de verticale as om te zien welke hoeveelheid hoort bij dit punt. Wijs aan dat de punt van woensdag overeenkomt met 200 gelegde puzzelstukjes door kinderen. Vervolgens geef je aan dat sommige punten precies tussen twee waardes in staat, zoals bij Rotterdam 1977. De punt staat tussen de 2000 en 3000, precies in het midden. De waarde die hierbij hoort is dus 2500. Bepaal samen wat de waarde van de oranje punten is. Bespreek klassikaal de meervoudige lijngrafiek over het aantal nieuwe leerlingen op school en laat de leerlingen bepalen wat de getallen zeggen. Laat de leerlingen vervolgens in groepjes oefenen met het aflezen van een lijngrafiek. Daarna bespreken de leerlingen in tweetallen de verschillende vragen die horen bij de lijngrafiek over het aantal afgeleverde pakketten. Wijs de leerlingen erop dat sommige punten niet precies in het midden tussen twee waardes ligt. In dat geval moet je schatten welk aantal erbij hoort door te kijken waar het punt dichter bij ligt. Oefen vervolgens met de stellingen die bij een lijngrafiek staan. Daarna geef je aan dat een lijngrafiek ook kromme lijnen kan hebben of dat er bijvoorbeeld drie lijnen in staan. Zulke lijngrafieken lees je op dezelfde manier af als een lijngrafiek met rechte lijnen of met twee lijnen. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Controleer of de leerlingen een meervoudige lijngrafiek kunnen aflezen met de volgende vragen:
- Hoe moet je een meervoudige lijngrafiek aflezen?
- Hoe lees je een lijngrafiek af met drie lijnen in plaats van twee?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het aflezen van een meervoudige lijngrafiek. Eerst geven ze aan welk aantal hoort bij een bepaalde lijn, vervolgens zoeken ze de juiste maand bij een bepaalde lijn en tot slot bepalen ze of de uitspraken waar of niet waar zijn.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is als je meervoudige lijngrafieken kunt aflezen. Als afsluiting laat je de leerlingen zelf stellingen bedenken bij de lijngrafiek op het digibord. Werp de dobbelsteen om te bepalen of ze een stelling moeten bedenken die waar is of die niet waar is. Bespreek klassikaal een aantal stellingen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het aflezen van meervoudige lijngrafieken, kun je hen stap voor stap helpen met het aflezen van een enkelvoudige lijngrafiek. Wijs de horizontale en verticale as aan en vraag welke informatie op de assen te vinden is. Geef een situatie waarbij het handig is om lijngrafieken te gebruiken, zoals de temperatuur. Geef bijvoorbeeld aan wat de gemiddelde temperatuur in de verschillende maanden is en verbind deze punten met elkaar door een lijn te tekenen. Breid dit vervolgens uit naar het aflezen van een meervoudige staafgrafiek. Hier kun je als voorbeeld de minimum en maximum temperatuur gebruiken van bepaalde maanden.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!