Aflezen van digitale klok met hele uren in hoge tijden

Aflezen van digitale klok met hele uren in hoge tijden

-

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Aflezen van digitale klok met hele uren in hoge tijden
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren de hele uren in hoge tijden van een digitale klok af te lezen.

Belang

Het is belangrijk dat de leerlingen de hele uren van de digitale klok kunnen aflezen, omdat ze dan weten hoe laat het is.

Introductie

Vraag aan de leerlingen of ze voorbeelden kunnen geven van plekken waar ze digitale klokken tegenkomen. Bespreek met de leerlingen wat er opvalt aan de klok met 16:00.

Instructie

Bespreek met de leerlingen het belang van het kunnen aflezen van de hele uren op een digitale klok. Laat de digitale klok zien en leg uit dat een digitale klok bestaat uit vier plekken waar een cijfer kan staan. De dubbele punt, bij sommige klokken alleen één punt, geeft de scheiding tussen uren en minuten aan. De cijfers die voor de dubbele punt staan geven de uren aan. De cijfers achter de dubbele punt geven de minuten aan. Leg uit dat de digitale klok uit lage en hoge uren bestaat. Laat de lijn zien met de uren erop. Laat zien dat je na 12 uur opnieuw begint met tellen bij 1 uur, maar op de digitale klok zie je dan 13 uur. Leg uit dat een dag 24 uren heeft, maar dat je na 23:00 weer opnieuw begint met tellen (0:00). Hierdoor kan je het verschil tussen ochtend, middag, avond en nacht zien op een digitale klok. Controleer of de leerlingen de tijden bij de juiste dagdelen kunnen plaatsen. Om te weten hoe laat het is in hoge tijden op de digitale klok, leg je uit dat je van een hoge tijd 12 uur af haalt. Laat zien hoe je van 13:00 12 uur afhaalt en 1 uur overhoudt. Het is dus 1 uur in de middag. Laat vervolgens de hele uren in hoge tijden op de digitale klok zien en controleer of de leerlingen de juiste tijd kunnen aflezen. Controleer met de vragen of de leerlingen de hele uren in hoge tijden van de digitale klok kunnen aflezen. Vervolgens maken de leerlingen opgaven, waarbij ze de tijden moeten aflezen van de digitale klokken. In de daaropvolgende opgave slepen de leerlingen de digitale klokken in de juiste volgorde van vroeg naar laat. Daarna maken de leerlingen opgaven, waarbij ze de juiste klok bij het juiste verhaal moeten vinden.

Controleer of de leerlingen de hele uren in hoge tijden van een digitale klok kunnen aflezen door hen de volgende vragen te stellen:
- Op welke plek op de digitale klok staan de uren? En waar de minuten?
- Waarom is het handig om te kunnen klokkijken op een digitale klok?
- Waarom telt een digitale klok verder dan 12 uur?

Inoefening

In de eerste opgave moeten de leerlingen de tijd van een digitale klok aflezen. In de tweede opgave moeten leerlingen aangeven op welke klok het 1 uur 's middags is. Tot slot moeten leerlingen aangeven hoe laat de trein vertrekt op basis van een digitale tijd.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om de hele uren in hoge tijden van een digitale klok te kunnen aflezen, omdat ze zo weten hoe laat het is. Als laatste maken de leerlingen nog een opgave, waarbij ze de juiste digitale klok met de juiste tijd moeten verbinden door middel van een lijn.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het aflezen van de hele uren op de digitale klok oefenen met de positie van de getallen op de digitale klok. Leg uit dat de cijfers voor de dubbele punt de uren zijn en de cijfers na de dubbele punt de minuten zijn. Gebruik een digitale klok om de posities van de getallen en hele uren te oefenen. Laat deze leerlingen in tweetallen oefenen met een digitale klok, waarbij ze het aflezen van hele uren oefenen.

Instructiemateriaal

Digitale klokjes

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!