Aflezen van digitale klok met halve uren in lage tijden

Aflezen van digitale klok met halve uren in lage tijden

-

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Aflezen van digitale klok met halve uren in lage tijden
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren de halve uren in lage tijden van een digitale klok af te lezen.

Belang

Het is belangrijk dat de leerlingen de halve uren van de digitale klok kunnen aflezen, omdat ze dan weten hoe laat het is.

Introductie

Herhaal met de leerlingen het aflezen van de digitale klok met hele uren. Bespreek met de leerlingen de positie van de getallen op een digitale klok.

Instructie

Bespreek met de leerlingen het belang van het kunnen aflezen van de halve uren op een digitale klok. Laat de digitale klok zien en leg uit dat een digitale klok bestaat uit vier plekken waar een cijfer kan staan. De dubbele punt, bij sommige klokken alleen één punt, geeft de scheiding tussen uren en minuten aan. De cijfers die voor de dubbele punt staan geven de uren aan. De cijfers achter de dubbele punt geven de minuten aan. Leg uit dat een uur uit 60 minuten bestaat. Een half uur is daar de helft van, dus 30 minuten. Laat met behulp van de klok zien dat het 6 uren zijn en 30 minuten (een half uur). Het is dus 30 minuten over 6 uur oftewel half 7. Benadruk dat je het half uur dus door moet tellen en het dus geen half 6 wordt.
Vervolgens laat je de halve uren in lage tijden op de digitale klok zien. Benadruk de positie van het getal dat de uren en de minuten op de digitale klok aangeeft. Controleer met de vragen of de leerlingen de halve uren in lage tijden van de digitale klok kunnen aflezen. Vervolgens maken de leerlingen opgaven, waarbij ze de tijden moeten aflezen van de digitale klokken. In de daaropvolgende opgave, slepen de leerlingen de digitale klokken in de juiste volgorde van vroeg naar laat. Daarna maken de leerlingen een opgave, waarbij ze de juiste klok bij het juiste verhaal moeten vinden.

Controleer of de leerlingen de halve uren in lage tijden van een digitale klok kunnen aflezen door hen de volgende vragen te stellen:
Op welke plek op de digitale klok staan de uren?
En waar de minuten?
Uit hoeveel minuten bestaat een uur?
En uit hoeveel minuten bestaat een half uur?

Inoefening

De leerlingen starten met het aflezen van de digitale klok. Daarna zetten ze de klokken in de goede volgorde en ze eindigen met een klok bepalen die passend is bij het verhaal.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om de halve uren in lage tijden van een digitale klok te kunnen aflezen, omdat ze zo weten hoe laat het is. Als laatste maken de leerlingen een oefening, waarbij ze moeten uitzoeken welke kinderen er op tijd bij de bushalte zijn en welke kinderen er te laat zijn.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het aflezen van de halve uren op de digitale klok oefenen met de positie van de getallen op de digitale klok. Leg uit dat de cijfers voor de dubbele punt de uren zijn en de cijfers na de dubbele punt de minuten zijn. Gebruik een digitale klok om de posities van de getallen en hele uren te oefenen.
Laat deze leerlingen in tweetallen oefenen met een digitale klok, waarbij ze het aflezen van hele en halve uren oefenen.

Instructiemateriaal

Evt. digitale klokjes

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!