Fremmødeværktøj

Fremmødeværktøj

En interaktiv måde at registrere elevers tilstedeværelse hver dag.

ÅbnIngen konto nødvendig.
Fremmødeværktøj
Teacher
Kids

8.000 skoler

92.000 lærere

1.600.000 elever

Generelt

Fremmødeværktøjet i Gynzy kan bruges til at registrere dine studerendes fremmøde eller fravær. Dine studerende kan også registrere deres eget fremmøde via værktøjet på det interaktive whiteboard.

Indstillinger

Når du åbner værktøjet, vises indstillingsskærmen automatisk. Derefter kan du vælge de grupper du ønsker at vælge de studerendes navne fra. Du kan også vælge hvornår morgenen slutter og eftermiddagen begynder.

Forklaring


1. Studerende vises med deres forbogstaver. Vælg om du ønsker at markere en studerende som fraværende for hele dagen, morgenen eller eftermiddagen via knapperne i toppen.

2. Du kan også bede studerende om at registrere deres eget fremmøde når de er mødt op i klasselokalet ved at klikke på deres navn én gang på skærmen, hvorefter cirklen med deres forbogstaver bliver grøn. Øverst til venstre kan du bruge knappen "Alle fremmødt" til at markere alle studerende som fremmødt på én gang. Du kan stadig ændre en studerendes status til fraværende, selvom du først har markeret vedkommende som fremmødt.

3. Du kan markere en studerende som fraværende ved at klikke på dem to gange. Cirklen med den studerendes forbogstaver bliver rød, og du får mulighed for at vælge grunden til vedkommendes fravær. Fraværet bliver markeret for det tidligere valgte tidspunkt på dagen (morgen, eftermiddag eller hele dagen) i toppen af skærmen.

4. Hvis du klikker på en studerende igen (efter at have markeret vedkommende som fraværende), går vedkommendes status tilbage til neutral (den røde farve samt årsagen til fraværet forsvinder). Cyklussen starter forfra: fremmødt > fraværende > neutral.

Fraværet skyldes...
Standardmulighederne til markering af en studerendes fravær inkluderer følgende årsager:
- Forsinket
- Syg
- Begravelse
- Bryllup
- Fejring
- Familie
- Sport
- Lægeaftale
- Lovligt fravær
- Ulovligt fravær

Hvad lærere siger

Om Gynzy

Gynzy er en online-undervisningsplatform for interaktive whiteboards og skærme i skoler.

Med fokus på folkeskolen gør Gynzys whiteboard, digitale værktøjer og aktiviteter det nemt for lærere at spare tid på at forberede timer, øge elevernes engagement og gøre klasseledelsen mere effektiv.

Gå til startsiden

Kom i gang med Gynzy