De verwerkingssoftware van Gynzy bevat veel verhaalsommen. In verhaalsommen wordt in een opgave de som in de vorm van een verhaaltje gegeven. De som wordt aangeboden in een context of toepassingssituatie. Verhaalsommen worden daarom ook wel redactiesommen of contextsommen genoemd. Bij het oplossen van een verhaalsom staat naast het uitvoeren van de bewerking, ook het begrijpen van het verhaal centraal. Een leerling moet uit het verhaal de juiste gegevens halen om hiermee een berekening te kunnen maken.

Met de methode en in de Werelden

De verwerkingssoftware van Gynzy bevat opgaven van verschillende niveaus. In de doelen van rekenen zitten opgaven met visuele ondersteuning, abstracte opgaven en verhaalsommen. In de lessen wordt het aanbod van opgaven afgestemd op het aanbod uit de methode. Als in de methode een doel aan bod komt in een verhaalvorm, zal dit doel in de les van Gynzy ook alleen met verhaalsommen aan bod komen. In de Wverelden wordt het aanbod afgestemd op de behoefte van de leerling. Als een verhaalsom voor een leerling te moeilijk blijkt, kan de leerling vervolgens een abstracte opgave of een visuele opgave krijgen. De verhaalsommen zijn doorgaans van een hoger niveau, omdat een leerling in deze opgaven de bewerking eerst uit de opgaven moet abstraheren.

 

 

Voorbereiden op Cito

Omdat het oefenen van de verhaalsommen leerlingen goed kan voorbereiden op de talige opdrachten in Cito, zijn er in de Werelden aparte Eilanden toegevoegd met verhaalsommen. Zowel in de Wereld Optellen & Aftrekken als in de Wereld Vermenigvuldigen & Delen zijn er Eilanden met doelen met enkel verhaalsommen. De leerlingen kunnen de onderdelen geïsoleerd of door elkaar oefenen en de doelen zijn ingedeeld op getalgrootte.

Stappenplan verhaalsom oplossen

Bij het oplossen van een verhaalsom doorloopt een leerling verschillende stappen. Indien een leerling moeite heeft met verhaalsommen kun je deze samen met de leerling doorlopen.

1. Welke bewerking?
Eerst zoekt een leerling naar wat voor soort som het verhaal bevat. Waar wordt naar gevraagd? Een totaal? Een verschil? Komt er iets bij? Gaat er iets af? Heb je iets een aantal keer? Wordt er iets verdeeld? De leerling bepaalt eerst of hij moet optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en/of delen.

2. Welke getallen?
Daarna zoekt de leerling naar de getallen die daarbij gebruikt moeten worden. Welke getallen heb je nodig en waarvoor is welk getal nodig? In hogere doelen bevatten de verhaalsommen ook niet relevante informatie.

3. Welke som?
Als de leerling heeft achterhaald welke bewerking en welke getallen hij nodig heeft, is hij tot de som gekomen die hij moet uitrekenen. Laat de leerling de som eerst benoemen. Indien nodig noteert hij deze eerst op een kladblaadje.

4. Reken uit!
Vervolgens rekent de leerling de som uit. De leerling kan hierbij de oplossingsstrategie gebruiken die hij het makkelijkst vindt of heeft aangeleerd.

Bij stap 1 t/m 3 richt de leerling zich op het begrip van de opgave. Laat de leerling deze stappen hardop verwoorden of doe de stappen hardop voor. Indien een leerling moeite heeft met de bewerking is het raadzaam de leerling eerst de doelen van de desbetreffende bewerkingen te laten oefenen, omdat hier indien nodig nog wordt terug gegrepen op de abstracte en visuele niveaus. Ook zijn er aparte doelen voor het oefenen van de verschillende oplossingsstrategieën.

Auditieve ondersteuning

In onze verwerking kunnen alle verhaalsommen worden voorgelezen. Dit zodat een zwak leesniveau van de leerling geen negatieve invloed kan hebben op het oplossen van de opgave. Het gaat hier immers om het begrip en de bewerking. De leerling kan bij elke opgave zelf kiezen of en wanneer hij het verhaal laat voorlezen. Dit kan hij door op het icoontje van de luidspreker te drukken.