Leren in de Werelden

Voor elke leerling persoonlijke leerroutes passend bij de eigen behoefte.

HomeVerwerkingWerelden

In een versimpelde boomstructuur van drie lagen krijgen jij en je leerlingen inzicht in de leerlijnen. De hoofdonderwerpen van een vak noemen we “Werelden”. Deze zijn verdeeld in subonderwerpen die we “Eilanden” noemen. Daaronder zitten de leerdoelen (Dorpen) uit de Gynzy leerlijnen. Dankzij deze simpele structuur kan iedere leerling eenvoudig persoonlijke leerroutes volgen.

Meer eigenaarschap over het leerproces

Leerlingen sparen hun eigen leerlijn bij elkaar. Voldoende keuzemogelijkheid bij ieders behoefte.

Binnen de Werelden wordt ook rekening gehouden met zogenaamde “voorwaardelijkheden”. Deze regels bepalen wanneer een leerling toe is aan een bepaald leerdoel. Met andere woorden: in welke mate een leerling voorgaande leerdoelen moet beheersen om een nieuw leerdoel als het ware “vrij te spelen”. De voorwaardelijkheden zijn minimale eisen en laten altijd ruimte voor ruime keuzevrijheid. Op deze manier is het mogelijk dat een leerling een persoonlijke leerroute volgt door de leerlijnen, zonder dat hij geconfronteerd wordt met doelen waar hij nog niet aan toe is.

Grenzeloze mogelijkheden