Leerlijn Taal

Stilistiek & Semantiek ⟩Taalbetekenis

Letterlijk & figuurlijk

1F 5,6,7

HomeVerwerkingLeergebiedenTaalLeerlijnLetterlijk & figuurlijk

Toelichting

Als je het hebt over de betekenis van woorden en zinnen kun je het hebben over de letterlijke en de figuurlijke betekenis.

De letterlijke betekenis, is de betekenis precies zoals het er staat. De figuurlijke betekenis is hier het tegenovergestelde van. Het is dus niet precies zoals het er staat. Meestal gebruik je figuurlijk taalgebruik als je wilt overdrijven of bij Uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegdes.

Ik heb vlinders in mijn buik. 

De figuurlijke betekenis is dat je verliefd bent, dan heb je kriebels in je buik die vlinders worden genoemd. De letterlijke betekenis van de uitdrukking is nogal vreemd. Het kan dat je vlinders hebt gegeten en ze daarom in je buik zitten.

“Ik smelt bijna, zo warm is het.” hoorde ik Jolene zeggen.

Hier wordt om te overdrijven gebruik gemaakt van figuurlijk taalgebruik. Als je er letterlijk naar kijkt dan zou Jolene smelten, echter smelten mensen niet net zoals een ijsklontje. Als je naar de figuurlijke betekenis kijkt dan wil Jolene graag zeggen dat het echt heel erg warm is.

Dit taaldoel gaat specifiek in op het ontdekken van een verschil tussen letterlijk en figuurlijk taalgebruik. In het woordenschateiland Niet letterlijk, maar figuurlijk oefenen leerlingen met figuurlijk taalgebruik.

Voorbeeld

Letterlijk: Ik zweet erg, moed inspreken, ik ben er verslagen van.

Figuurlijk: Ik zweet peentjes, een hart onder de riem steken, ik ben er kapot van.

Content in Gynzy

Bij dit doel is een instructieles gemaakt. Klik hier om naar de les te gaan.