Werkbladen

Werkbladen om te leren rekenen

HomeVerwerkingLeergebiedenRekenenWerkbladen voor rekenen
werkblad

De lesstof in Gynzy voor rekenen bestaat uit een combinatie van online opdrachten en werkbladen. De werkbladen zijn essentieel om leerlingen bepaalde leerdoelen te laten behalen. Met een werkblad kunnen de leerlingen oefenen en kennis verwerven doordat ze gebruik maken van fysieke materialen. Bijvoorbeeld bij het leerdoel opmeten; op het werkblad meet de leerling dan iets op met een ‘echt’ liniaal.

Voor alle leerdoelen waarbij het handelen met fysiek materiaal nodig is, heeft Gynzy werkbladen ontwikkeld.

Ruim aanbod van werkbladen

De werkbladen behandelen diverse leerdoelen. Zo zijn er werkbladen waarmee leerlingen aan de slag kunnen met meten, aanzichten, grafieken en plattegronden. Voor 81 leerdoelen zijn er 1 tot 3 werkbladen beschikbaar.

0
Werkbladen

Nieuw: compactere werkbladen

Alle werkbladen zijn compacter gemaakt en hierdoor bevat elk werkblad minder opgaven. Elk werkblad bevat nu tussen de 2 en de 12 opgaven. Soms zijn het aantal opgaven op het werkblad echter niet voldoende, daarom hebben we van (bijna) ieder werkblad ook een versie B en C gemaakt.

werkbladen versie a,b en c

Alle werkbladen voor rekenen

Je leerlingen zien in Gynzy bij elke opgave welk werkblad ze nodig hebben. Hieronder zie je alle werkbladen en eventuele bijhorende antwoordbladen. De bladen zijn verdeeld per Wereld (domein). Als je op een Wereld klikt, bv. Getalbegrip, dan klapt er een venster uit en zie je oplopend alle leerdoelen van deze Wereld. Elk leerdoel bevat (meestal) een versie a,b en c. Alle versies zijn apart te downloaden.

Leerdoel Leerjaar
Werkbladen
Antwoordbladen
Kleuren en tekenen van hoeveelheden t/m 5 2 1A | 1B1C
Kleuren en tekenen van hoeveelheden t/m 10 2, 3 2A | 2B | 2C
Kleuren en tekenen van hoeveelheden 1 t/m 10 2, 3 3A | 3B | 3C
Kleuren en tekenen van hoeveelheden t/m 20 3 4A | 4B | 4C
Schrijven van de getallen van 1 t/m 10 3 5
Schrijven van de getallen van 11 t/m 20 3 6
Tellen van ongestructureerde hoeveelheden t/m 20 3 7A | 7B | 7C 7A | 7B | 7C
Tellen in groepjes met hoeveelheden t/m 20 3 8A | 8B | 8C 8A | 8B | 8C
Tellen van ongestructureerde hoeveelheden tot 100 4 9A | 9B | 9C 9A | 9B | 9C
Herkennen van te weinig of te veel t/m 10 2, 3 10A | 10B | 10C 10A | 10B | 10C
Herkennen van te weinig of te veel t/m 20 3 11A | 11B | 11C 11A | 11B | 11C
Kleuren van splitsingen t/m 10 3 12A | 12B | 12C
Leerdoel Leerjaar Werkbladen Antwoordbladen
Tijd meten met stopwatch   6 1A | 1B | 1C
Leerdoel Leerjaar Werkbladen Antwoordbladen
Tekenen van aanzichten van voorwerpen 5 1A | 1B1C
Tekenen van aanzichten van bouwwerken 5 2A | 2B | 2C 2A | 2B | 2C
Bepalen van een route met pijlen 3 3A | 3B | 3C 3A | 3B | 3C
Maken van een eenvoudige routebeschrijving 6 4A | 4B | 4C
Tekenen van een route op een rooster 6 5A | 5B  | 5C
Tekenen van een route op een kaart met schaal 7 6A | 6B | 6C
Tekenen van een plattegrond 6 7A | 7B | 7C
Lijnsymmetrie tekenen op hokjes 4 8A | 8B | 8C
Tekenen van symmetrieassen 5 9A | 9B
Draaisymmetrie tekenen op hokjes 5 10A | 10B | 10C 10A | 10B | 10C
Figuren vergroten en verkleinen 5 11A | 11B | 11C 11A | 11B | 11C
Lijnen vergroten en verkleinen 6 12A | 12B | 12C 12A | 12B | 12C
Natekenen van figuren op hokjes 4 13A | 13B | 13C
Tekenen van figuren met gegeven lengtes 6 14A | 14B | 14C
Zoeken van verschillen 2,3 15A | 15B | 15C 15A | 15B | 15C
Tekenen van eenvoudige patronen 2,3 16A | 16B | 16C
Tekenen van patronen 4 17A | 17B | 17C
Tekenen van tegelpatronen 5 18A | 18B | 18C
Bewijzen van de vierkleurenstelling 5 19A | 19B | 19C 19A | 19B | 19C
Tekenen van loodrechte lijnen 6 20A | 20B | 20C
Tekenen van evenwijdige lijnen 6 21A | 21B | 21C
Tekenen van een figuur met hoeken 6 22A | 22B | 22C
Kunnen opmeten van een hoek 7 23A | 23B | 23C 23A | 23B | 23C
Tekenen van figuren met coördinaten 7 24A | 24B | 24C 24A | 24B | 24C
Tekenen van figuren met een passer 8 25A | 25B | 25C 25A | 25B | 25C
Maken van een ruimtelijk figuur met een uitslag 5,6 26A | 26B | 26C
Tekenen van 3D-figuren 7 27A | 27B | 27C
Tekenen van een uitslag bij een ruimtelijk figuur 7,8 28A | 28B | 28C 28A | 28B | 28C
Leerdoel Leerjaar Werkbladen Antwoordbladen
Meten van voorwerpen met natuurlijke maten 3 1A | 1B1C
Meten van eenvoudige lijnen met een meetinstrument 3 2A | 2B | 2C 2A | 2B | 2C
Meten van lengte van lijnen met een meetinstrument 4,5 3A | 3B | 3C 3A | 3B | 3C
Meten van lengte van voorwerpen met een meetinstrument 4,5 4A | 4B | 4C
Berekenen van afstand met schaal 6,7 5A | 5B  | 5C 5A | 5B  | 5C
Berekenen van lengtes met schaal 6,7 6A | 6B | 6C 6A | 6B | 6C
Bepalen van schaal via opmeten 7 7A | 7B | 7C 7A | 7B | 7C
Tekenen met schaal 7,8 8A | 8B | 8C
Rekenen met verhoudingen met schaduw 7,8 9A | 9B 9A | 9B
Meten met verhoudingen met schaal 7,8 10A | 10B | 10C 10A | 10B | 10C
Maken van een afstandstabel via opmeten met schaal 8 11A | 11B | 11C 11A | 11B | 11C
Berekenen van een fysieke omtrek via opmeten 6 12A | 12B | 12C
Berekenen van een omtrek met schaal via opmeten 6 13A | 13B | 13C 13A | 13B | 13C
Tekenen van een omtrek op hokjes 6 14A | 14B | 14C
Tekenen van figuren op hokjes 3 15A | 15B | 15C
Berekenen van een fysieke oppervlakte via opmeten 5 16A | 16B | 16C
Berekenen van een oppervlakte met schaal via opmeten 7 17A | 17B | 17C 17A | 17B | 17C
Berekenen van een complexe oppervlakte via opmeten 8 18A | 18B | 18C 18A | 18B | 18C
Tekenen van een oppervlakte op hokjes 5 19A | 19B | 19C
Meten van gewicht met een weegschaal 4,5 20A | 20B | 20C
Meten van inhoud met een maatbeker   5,6 21A | 21B | 21C
Berekenen van een fysieke inhoud via opmeten   7 22
Bepalen van oppervlakten en inhouden met schaal   7 23A | 23B | 23C 23A | 23B | 23C
Leerdoel Leerjaar Werkbladen Antwoordbladen
Verdelen van een figuur in gelijke delen 5 1A | 1B1C
Weergeven van een breuk in een eenvoudig figuur 6 2A | 2B | 2C 2A | 2B | 2C
Weergeven van een breuk in een figuur 6 3A | 3B | 3C
Tekenen van een hele bij een breuk 6 4A | 4B | 4C 4A | 4B | 4C
Kleuren van aantallen in verhouding 3 5 5
Tekenen van percentages in een cirkeldiagram 7 6A | 6B | 6C 6A | 6B | 6C
Weergeven van een percentage in een figuur 7 7A | 7B | 7C
Leerdoel Leerjaar
Werkbladen
Antwoordbladen
Ordenen van informatie in een eigen tabel 5 1A | 1B1C 1A | 1B1C
Turven in een tabel 5 2A | 2B 2A | 2B
Ordenen van meervoudige informatie in een eigen tabel 6 3A | 3B | 3C 3A | 3B | 3C
Weergeven van aantallen in hokjes 2,3 4A | 4B 4A | 4B
Tekenen van een staafgrafiek op basis van een situatie 5 5A | 5B | 5C 5A | 5B | 5C
Tekenen van een staafgrafiek op basis van een tabel 5 6A | 6B | 6C 6A | 6B | 6C
Tekenen van een meervoudige staafgrafiek 7,8 7A | 7B | 7C 7A | 7B | 7C
Tekenen van een lijngrafiek op basis van een tabel 6,7 8A | 8B | 8C 8A | 8B | 8C
Tekenen van een meervoudige lijngrafiek 7,8 9A | 9B | 9C 9A | 9B | 9C
Tekenen van een cirkeldiagram 8 10A | 10B | 10C 10A | 10B | 10C
Printinstructies:

Bij het printen is het van belang dat je de pagina niet schaalt. In Adobe Reader betekent dit, dat je kiest voor de optie “ware grootte” of “actual size” en niet “passend”, “fit to page”, of iets dergelijks. Als je werkt met Google Chrome of Microsoft Edge dan kies je voor “aanpassen aan papierformaat” of “fit to page”.

Getalbegrip 001 Tellen van ongestructureerde hoeveelheden t/m 20
Getalbegrip 002 Tellen van ongestructureerde hoeveelheden t/m 100
Getalbegrip 003 Schrijven van de getallen van 1 t/m 10
Getalbegrip 004 Schrijven van de getallen van 11 t/m 20
Getalbegrip 005 Kleuren van hoeveelheden t/m 5
Getalbegrip 006 Tekenen van hoeveelheden t/m 5
Getalbegrip 007 Kleuren van hoeveelheden t/m 10
Getalbegrip 008 Tekenen van hoeveelheden t/m 10
Getalbegrip 009 Kleuren van hoeveelheden 1 t/m 10
Getalbegrip 010 Tekenen van hoeveelheden 1 t/m 10
Getalbegrip 011 Kleuren van hoeveelheden t/m 20
Getalbegrip 012 Tekenen van hoeveelheden t/m 20
Getalbegrip 013 Kleuren van splitsingen t/m 10 in situaties
Getalbegrip 014 Kleuren van splitsen t/m 10
Getalbegrip 015 Herkennen van te weinig of te veel t/m 10
Getalbegrip 016 Herkennen van te weinig of te veel t/m 20
Getalbegrip 017 Maken van groepjes met hoeveelheden t/m 20
Getalbegrip 018 Tellen in groepjes met hoeveelheden t/m 20
Meetkunde 001 Verdelen van een figuur in gelijke delen
Meetkunde 002 Tekenen van aanzichten van bouwwerken
Meetkunde 003  Lijnsymmetrie tekenen op hokjes
Meetkunde 004  Figuren vergroten en verkleinen
Meetkunde 005 Natekenen van figuren via hokjes
Meetkunde 006 Aanvullen van patronen
Meetkunde 007 Tekenen van een route op een rooster
Meetkunde 008 Tekenen van een plattegrond
Meetkunde 009 Draaisymmetrie tekenen op hokjes
Meetkunde 010  Tekenen van een figuur met hoeken
Meetkunde 011  Tekenen van loodrechte lijnen
Meetkunde 012  Tekenen van evenwijdige lijnen
Meetkunde 013 Maken van een ruimtelijk figuur met een uitslag
Meetkunde 014 Tekenen van een uitslag bij een ruimtelijk figuur
Meetkunde 015 Tekenen van een route op een kaart met schaal
Meetkunde 016 Teken van figuren met coördinaten
Meetkunde 017 Tekenen van patronen
Meetkunde 018 Tekenen van 3D-figuren
Meetkunde 019 Tekenen van figuren met gegeven lengtes
Meetkunde 020 Lijnen vergroten en verkleinen
Meetkunde 021 Maken van een eenvoudige routebeschrijving
Meetkunde 022 Kunnen opmeten van een hoek
Meetkunde 023 Tekenen van symmetrie-assen
Meetkunde 024 Zoeken van verschillen
Meetkunde 025 Tekenen van eenvoudige patronen
Meetkunde 026 Bepalen van een route met pijlen
Meetkunde 027 Tekenen van figuren met een passer
Meetkunde 028 Bewijzen van de vierkleurenstelling
Meten 001 Berekenen van lengtes met schaal
Meten 002 Meten van lengte van lijnen met een meetinstrument
Meten 003 Berekenen van een oppervlakte met schaal via opmeten
Meten 004 Berekenen van een omtrek met schaal via opmeten
Meten 005 Berekenen van afstand met schaal
Meten 006 Tekenen van een oppervlakte op hokjes
Meten 007 Tekenen van een omtrek op hokjes
Meten 008 Bepalen van oppervlakten en inhouden met schaal
Meten 009 Bepalen van schaal via opmeten
Meten 010 Tekenen met schaal
Meten 011 Berekenen van een complex oppervlakte via opmeten
Meten 012 Rekenen met verhoudingen met schaduw
Meten 013 Meten van lengte van voorwerpen met een meetinstrument
Meten 014 Meten van gewicht met een weegschaal
Meten 015 Meten van inhoud met een maatbeker
Meten 016 Berekenen van een fysieke oppervlakte via opmeten
Meten 017 Berekenen van een fysieke omtrek via opmeten
Meten 018 Opmeten van een fysieke inhoud
Meten 019 Meten met verhoudingen met schaal
Meten 020 Maken van een afstandstabel via opmeten met schaal
Meten 021 Meten van voorwerpen met natuurlijke maten
Meten 022 Meten van eenvoudige lijnen met een meetinstrument
Meten 023 Tekenen van figuren op hokjes
Procenten, breuken & verhoudingen 001 Verdelen van een figuur in gelijke delen
Procenten, breuken & verhoudingen 002 Tekenen van een hele bij een breuk
Procenten, breuken & verhoudingen 003 Weergeven van een breuk in een figuur
Procenten, breuken & verhoudingen 004 Tekenen van percentages in een cirkeldiagram
Procenten, breuken & verhoudingen 005 Weergeven van een percentage in een figuur
Procenten, Breuken & Verhoudingen 006 Kleuren van aantallen in verhouding
Procenten, Breuken & Verhoudingen 007 Weergeven van een breuk in een eenvoudig figuur
Tabellen & Grafieken 001  Tekenen van een staafgrafiek op basis van een tabel
Tabellen & Grafieken 002  Tekenen van een staafgrafiek op basis van een situatie
Tabellen & Grafieken 003  Tekenen van een meervoudige staafgrafiek
Tabellen & Grafieken 004  Tekenen van een lijngrafiek op basis van een tabel
Tabellen & Grafieken 005  Tekenen van een meervoudige lijngrafiek
Tabellen & Grafieken 006  Tekenen van een cirkeldiagram
Tabellen & Grafieken 007  Ordenen van informatie in een eigen tabel
Tabellen & Grafieken 008  Ordenen van meervoudige informatie in een eigen tabel
Tabellen en Grafieken 009 Weergeven van aantallen in hokjes
Tabellen en Grafieken 010 Turven in een tabel
Tijd & Datum 001 Tijd meten met stopwatch