Steve Jobs School

De onderwijsfilosofie achter O4NT.

HomeOnderwijsDe onderwijsfilosofie achter de Steve Jobs School

Binnen het vakgebied van het onderwijs bestaan er verschillende onderwijsfilosofieën. De ‘Steve Jobs scholen’ zijn een toepassing van één van die filosofieën. De term Steve Jobs School is ontstaan toen Steve Jobs, op dat moment topman van Apple, met het idee kwam om op school niet meer met boeken te werken maar met computers. Dit digitale onderwijs zou het mogelijk moeten maken om kinderen onderwijs op maat te bieden. Ook zou het hen beter voorbereiden op de vaardigheden van de toekomst. In Nederland heeft Maurice de Hond in 2014 dit idee opgepakt en daar samen met anderen de Stichting O4NT voor opgericht: Onderwijs voor een Nieuwe Tijd.

Wat is O4NT?

Stichting O4NT schrijft in 2014 een manifest over de tekortkomingen in het onderwijs. Onder de bedrijfsnaam sCoolSuite ontwikkelt en verkoopt Maurice de Hond zijn onderwijsfilosofie in combinatie met een softwareabonnement en begeleiding bij iPad-gebruik. Er gaan een heel aantal scholen enthousiast aan de slag met deze filosofie en bijbehorende software. Toch blijkt het geen doorslaand succes te zijn. In 2018 gaat de stekker uit Stichting O4NT. Dit betekent echter niet dat O4NT geen verandering in het onderwijs teweeg heeft gebracht. Er zijn nog steeds scholen die werken met de software danwel het onderwijsconcept, maar interessanter is dat een aantal kernconcepten ook nog voortleven bij ‘reguliere’ scholen.

De belangrijkste kernconcepten O4NT

Bij een Steve Jobs school draait het niet om het werken met een Apple device. De nadruk ligt op de eigen regie van de leerling en de talenten die hij heeft. Zo wordt er voor elke leerling een individueel leerplan opgesteld. De leerling werkt hier op zijn eigen tempo aan. Daarnaast staat kritisch denken en probleemoplossend handelen centraal. Je ziet hierin overlap met onderwijsfilosofieën zoals Jenaplan en Montessori. Maar, waar het eerst voorbehouden was aan specifieke onderwijsfilosofieën om de leerling meer regie te geven, zie je dat dit nu ook wordt overgenomen in het ‘reguliere’ onderwijs.

Niet meer pionieren, maar toepassen

De Steve Jobs scholen hebben hiermee een belangrijke pioniersrol vervuld binnen het basisonderwijs. Bij Gynzy zijn we er echter van overtuigd dat deze periode van pionieren voorbij is. Op dit moment is het voor iedere school mogelijk om adaptief onderwijs aan te bieden via devices, zonder dat het een Steve Jobs school moet worden. De adaptieve leeromgeving van Gynzy sluit namelijk aan op bestaande leermethodes en/of individuele leerlijnen. Dit maakt het een toegankelijke toolbox voor iedere leerkracht om onderwijs op maat te bieden, waarbij de leerling zoveel regie kan krijgen als hij aan kan.

Nieuwsgierig geworden?

Ben je benieuwd naar onze leeromgeving en zou je het ook wel eens willen proberen? Maak direct een gratis proefaccount aan. Heb je nog geen devices (zoals iPads of Chromebooks) om de software op te testen? Geen probleem, ook die kun je uitproberen.

Neem contact op