De leerlijn van rekenen van Gynzy is uitgebreider en veelzijdiger dan de leerlijn van een reguliere lesmethode. Hierdoor wordt het mogelijk om de rekenstof op verschillende manieren en routes aan te bieden en daar zelf keuzes in te maken. Bij het werken in de Werelden (scenario 3/4/5) kun je met behulp van de visuele leerlijn als school en als leerkracht keuzes maken door te beslissen welke leerdoelen je op welk moment wil aanbieden.

sleuteldoel

Om handvatten te bieden voor het maken van deze keuzes en het maken van een planning, hebben we vanaf het nieuwe schooljaar sleuteldoelen gemarkeerd. Dit zijn leerdoelen waar vrijwel iedere leerling langs komt of langs zal (moeten) gaan. Het zijn vaak overkoepelende leerdoelen die niet gebonden zijn aan een specifieke strategie. Optellen t/m 100 zonder tientaloverschrijding is een voorbeeld van een sleuteldoel, Optellen t/m 100 met de nulregel niet. Leerlingen hoeven namelijk niet alle verschillende strategieën te beheersen. Voor cijferend optellen en aftrekken is er echter een uitzondering gemaakt. Dit zijn strategiedoelen die ook sleuteldoelen zijn. Voor een goede rekenbasis als voorbereiding op het voortgezet onderwijs moet een leerling namelijk het cijferend optellen en aftrekken beheersen. De sleuteldoelen kunnen je dus helpen bij het uitwerken van de jaarplanning.  Daarnaast zitten er ook leerdoelen in onze leerlijn die als extra beschouwd kunnen worden, en dus geen sleuteldoelen zijn, bijvoorbeeld de 1X-doelen zoals Kennen van andere telsystemen. Hierdoor kunnen dus alleen sleuteldoelen voorwaardelijk zijn voor andere leerdoelen.

De sleuteldoelen kun je zowel in de visuele leerlijn als in de Werelden herkennen. In de visuele leerlijn zijn de sleuteldoelen dikgedrukt en onderstreept. In de Werelden staat een sleutelsymbool bij de naam van het doel: .

 

Visuele leerlijn rekenen met sleuteldoelen dikgedrukt en onderstreept.

 

Eiland met sleuteldoelen aangegeven met ⚲.

Wil je meer weten over het maken van een jaarplanning met behulp van de sleuteldoelen, klik dan hier.