Werk je op jouw school in de verwerking van Gynzy met het vakgebied rekenen? Dan is het goed om te weten dat onze rekenleerlijn is vernieuwd. Vanaf de start van schooljaar 2021-2022 ga je hiermee aan de slag. We vertellen er graag meer over in deze blog. 

Leerlijn rekenen

Zoals je van ons gewend bent werken we continu aan de ontwikkeling van en nieuwe toevoegingen aan Gynzy. Zo ook voor de leerlijn van rekenen. In 2015 zijn we begonnen met digitale verwerking. We hebben hiervoor aan de hand van het referentiekader en de kerndoelen van SLO eigen leerlijnen ontwikkeld voor verschillende vakgebieden. Inmiddels maken al ruim 5 jaar talloze leerlingen en leerkrachten, in de Werelden en via de koppeling met methodes, gebruik van deze leerlijn voor de groepen 3 t/m 8. Aan de hand van onze ervaringen, inzichten, kennis, data en de feedback van gebruikers, hebben onze onderwijskundigen (o.a. samen met een rekenexpert) afgelopen schooljaar de tijd genomen om te onderzoeken welke aanscherpingen in onze rekenleerlijn nodig waren. De aanpassingen die hieruit volgen, worden tijdens de komende zomervakantie (aug. 2021) doorgevoerd.

Verbeteringen
De vernieuwde leerlijn is overzichtelijker en compacter:

 • Het aantal leerdoelen is verminderd
  We hebben leerdoelen gebundeld die sterk verwant waren aan elkaar en leerdoelen verwijderd die hierdoor niet meer passend waren. Dit zorgt voor een compactere leerlijn. Daarnaast sluiten hierdoor de (vernieuwde) Eilandsessies beter aan.
 • Het aantal sleuteldoelen is verminderd
  We hebben de lijst met sleuteldoelen opnieuw bekeken. Sleuteldoelen zijn leerdoelen waar (bijna) alle leerlingen langs zullen gaan. Leerdoelen waar waarschijnlijk een deel van de leerlingen langs zal gaan zijn geen sleuteldoelen. Hierin hebben we ook de verdeling van het aantal sleuteldoelen per leerjaar meegenomen. Dit zorgt ervoor dat het maken van een passende planning makkelijker wordt en er meer ruimte ontstaat voor eigen invulling van niet-sleuteldoelen.
 • Strategiedoelen zijn zichtbaar
  We hebben aangegeven welke leerdoelen strategiedoelen zijn. Dit zorgt voor meer overzicht bij het maken van keuzes voor het curriculum. Lees er meer over in dit artikel.
 • Inhoud van Eilanden is eenduidiger
  We hebben ervoor gezorgd dat leerdoelen bij soortgelijke onderwerpen sterker overeenkomen met elkaar. Dit zorgt ervoor dat je weet wat je kunt verwachten in een vergelijkbaar Eiland.
 • Namen zijn vergemakkelijkt
  We hebben Eilandnamen, leerdoelnamen en korte namen ingekort en eenvoudiger opgeschreven. Dit zorgt ervoor dat de inhoud van de leerdoelen te voorspellen is en leerdoelen makkelijker te vinden zijn bij het maken van bundels.

Benieuwd naar meer uitleg en voorbeelden rondom de verbeteringen? Lees het in dit artikel.

Wat betekent dit voor jou?
Werk je in Gynzy voornamelijk via een rekenmethode (scenario 1, 2 of 3)? De veranderingen die we aanbrengen in de leerlijn, worden automatisch meegenomen in de methodelessen. Hier hoef je zelf dus geen wijzigingen in door te voeren. Mocht je gebruik maken van het werkbladenoverzicht per blok, dan kun je vanaf het nieuwe schooljaar de nieuwe versie hier vinden.

Werk je in Gynzy voornamelijk via de Werelden of ga je dat komend schooljaar doen (scenario 3, 4 of 5)? De veranderingen die we aanbrengen in de leerlijn, hebben ook impact op je eigen curriculum en planning. In dit artikel leggen we uit hoe je de veranderingen door kunt voeren en wat je hiervoor nodig hebt.

Documentatie

Hieronder vind je alle documenten om komend schooljaar goed van start te gaan met rekenen:

Wil je meer achtergrondinformatie over de vernieuwde rekenleerlijn? Lees dit artikel of kijk het webinar terug.

Heb je nog vragen, neem gerust contact op met een van onze buddy’s. Daarnaast zijn er scholingen beschikbaar bij de Gynzy Academie over curriculum, planning en aanbod passend bij de visie van jouw school.