De tool Getallenlijn staat al een tijd in de bibliotheek van Gynzy, maar vanaf nu kun je naast hele getallen ook breuken, procenten en kommagetallen op de getallenlijn plaatsen. In deze blog lees je een korte beschrijving van wat er allemaal mogelijk is met deze tool. Door de verschillende opties is de tool op meerdere manieren en verschillende niveaus in te zetten.

Verschillende opties

Via de instellingen kun je kiezen met welke schaal je wilt beginnen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een getallenlijn van 0 – 1 (alleen voor breuken, procenten en kommagetallen), 0 – 10, 0 – 50, maar ook een getallenlijn van 0 – 10 000. Welke getalgrootte je kiest, hangt natuurlijk af van de leerbehoeften van je leerlingen. Doordat je ook kunt bepalen welke tussenstreepjes getoond worden, kun je zowel precies als globaal getallen gaan plaatsen. Kies je voor de 10- of 5-structuur dan kun je samen met je leerlingen de getallen precies gaan plaatsen. Wanneer je voor géén tussenstreepjes kiest, wordt een lege getallenlijn getoond, zodat je getallen globaal kan gaan plaatsen. De leerlingen leren dan bepalen waar een getal ongeveer hoort.

Via de extra opties kun je met name verschillende knoppen (on)zichtbaar maken, zoals de label- of schuifknoppen. Maar kun je ook belangrijke strepen een kleur geven. Hierdoor geef je meer aandacht aan bepaalde plekken op de getallenlijn. Tot slot kun je ook kiezen welke labels, oftewel welke getallen, je toont. Deze knoppen zijn boven de getallenlijn zelf te vinden. Hoe meer (tussen)getallen je toont, hoe makkelijker het voor de leerling is om te bepalen waar de getallen liggen.

Inzet van de tool

De getallenlijn kan verschillende getalgroottes bevatten en daardoor kun je het bij verschillende niveaus inzetten. Het is nu ook mogelijk om breuken, procenten en kommagetallen op de getallenlijn te plaatsen. Met een getallenlijn van bijvoorbeeld 0 – 1 kun je leerlingen een breuk laten plaatsen. 

Voorbeeld van een getallenlijn van 0 – 20 met de streepjes zichtbaar.

Voorbeeld van een getallenlijn zonder streepjes.

Je kunt dan verschillende opdrachten samen met je leerlingen uitvoeren. Je kunt bijvoorbeeld zelf als leerkracht een getal noemen en vragen waar dit getal op de getallenlijn hoort. Maar je kunt dit ook andersom doen, door eerst een streep/plek aan te wijzen en te vragen welk getal hierbij hoort. Tot slot kun je ook verschillende getallen in kaartjes/vakjes typen en verschillende leerlingen deze kaartjes op de juiste plek laten ‘hangen’.

Probeer de tool uit

Feedback helpt

De Getallenlijn werd veel gevraagd. Op gynzy.com/wensen schreven leerkrachten onder andere het volgende:

“Getallenlijn is essentieel in het onderwijs. Graag ook een optie voor de bovenbouw dat er kommagetallen, breuken en procenten bij komen te zitten. Dit is met name bij de breuken handig om het optellen en aftrekken over een hele te laten zien.” De Masten – Rosmalen

“Ik mis een getallenlijn op Gynzy. Een lege, getallen t/m 10, t/m 100, t/m 1000. Eentje waar ik zelf boogjes bij kan zetten, getallen bij kan zetten. Dit gebruiken wij wekelijks bij instructies. We tekenen het nu zelf op een lees bord. Dat moet handiger kunnen.” Het Zand – Utrecht

“Ik zou graag de mogelijkheid hebben om het bereik te kiezen tot 20, 50, 100 enz. Daarnaast de mogelijkheid om te kiezen voor alle getallen of alleen de belangrijkste weergegeven met een streepje. Ook de mogelijkheid om op een streepje te klikken en daarbij het getal in cijfers zichtbaar wordt gebruik ik erg veel.” Ichthusschool voor Christelijk Basisonderwijs – Genemuiden

Laat ook met jouw stem op gynzy.com/wensen weten welke onderdelen we aan Gynzy kunnen toevoegen en waarom. Iedere feedback is waardevol en meer dan welkom.